Wakker Dier vraagt staatssecretaris Dijksma vandaag om een productiebeperking in te lassen voor vlees en zuivel ten grootte van de productie voor de Russische markt. Met deze maatregel wordt voorkomen dat er onnodig dieren worden geboren, die later vernietigd worden omdat er geen afzetmarkt voor is. Dit ‘doordraaien’ van voedsel – waar Den Haag nu over praat als mogelijke oplossing– is absurd. Zeker in het Europees jaar tegen voedselverspilling. En als het gaat om kippen, koeien en varkens, is dit volledig onacceptabel. Wakker Dier vraagt daarom apart beleid voor dieren: “Een varken is geen tomaat, en behoeft daarom een ander, scherper, beleid. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat de dieren slachtoffer worden van de boycot die mogelijk een jaar gaat duren”.

wetsovertreding boycot

Voorkom doordraaien
Vanuit Rusland komt de boodschap dat de boycot minimaal een jaar gaat duren. Nederland exporteerde in 2013 voor 350 miljoen euro aan vlees en zuivel naar Rusland (CBS). Dat gaat om veel dieren. Als de productie van deze dierlijke producten ongemoeid verder gaat, dreigen deze dieren en hun producten of doorgedraaid te worden, of op de Nederlandse markt te belanden waardoor de al veel te lage vleesprijzen nog verder dalen. Dit gaat ten koste van boer en dier. Wakker Dier wil dat Staatssecretaris Dijksma afspraken maakt met de agrarische sector voor een directe productiebeperking ten grootte van de Russische export.

EU-brede productiestop noodzakelijk
Wakker Dier vraagt Staatssecretaris Dijksma om zich aanstaande donderdag tijdens overleg in Brussel met haar Europese collega’s over het Russische importverbod sterk te maken om bovengenoemde maatregel ook te laten gelden voor andere Europese lidstaten. Zo wordt voorkomen dat ook in andere EU-landen dieren worden vernietigd, of dat het overschot aan bulkvlees de verduurzaming van de (Nederlandse) veehouderij schaadt. Immers: als de grote hoeveelheden goedkoop kippenvlees, varkensvlees en zuivel voor bodemprijzen op de Nederlandse markt worden gedumpt, heeft dat een negatieve invloed op de verkoop van duurzamere producten.

Geen belastinggeld naar megastallen
De Nederlandse veehouders die op dit moment geraakt worden door de Russische boycot, hebben veelal bewust ingezet op goedkope bulkproductie voor de wereldmarkt. Zij kozen voor zo min mogelijk maatschappelijke bemoeienis en doen niet mee met de verduurzaming van de veehouderij. Zo sloten zij zich bijvoorbeeld niet aan bij diervriendelijkere alternatieven, zoals het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming of Milieukeur. De Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) probeert nu te regelen dat deze veehouders gecompenseerd worden voor het dreigende gebrek aan inkomsten. Wakker Dier is hier pertinent op tegen: de Nederlandse belastingbetaler mag niet opdraaien voor bewust gekozen ondernemersrisico van deze industrieboeren.

Kansen voor dieren
De Russische boycot zou – met de juiste maatregelen – ook kansen kunnen bieden voor de verduurzaming van de Nederlandse veehouderij. Economen pleiten er al langer voor dat Nederland zich niet richt op massaproductie van vlees voor de wereldmarkt, maar juist op kwaliteit voor de lokale markt (Noordwest-Europa). Deze trend is al ingezet en veel boeren sloten zich de afgelopen jaren aan bij keurmerken zoals het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Mogelijk kan de verduurzaming worden versneld als de boeren die gedupeerd zijn door de boycot omschakelen naar diervriendelijkere houderijsystemen. Zo leveren vrijgekomen ruimte in de stallen en de vrijgekomen tijd van de boeren een beter dierenwelzijn op voor de achtergebleven dieren.

Persbericht Wakker Dier