De Vissenbescherming heeft op dinsdag 6 februari de petitie ‘Stop het lijden van kreeften en krabben’ aan de Vaste Commissie voor LNV aangeboden. Ruim 17.000 mensen ondertekenden de petitie die oproept om een verbod in te stellen op het levend koken van kreeften en krabben.

kreeften
In totaal 17.465 mensen ondertekenden de petitie | Foto: via Care2

Het aanbieden van de petitie ging vergezeld van de volgende tekst:

“Geachte Commissie,

Wij bieden u hierbij, mede namens de Dierenbescherming, de petitie Stop het lijden van kreeften en krabben aan. De petitie is op de Nederlandstalige site door 8.087 mensen ondertekend , op de Engelstalige site door 7.026 mensen en op papier door 2.352 mensen. Dat is in totaal 17.465 handtekeningen.”

Levend koken: pijnlijk en ouderwets
In de petitie wordt de overheid verzocht om het levend koken van kreeften en krabben te verbieden, omdat dit een uiterst pijnlijke en ouderwetse methode is om deze dieren te doden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de dieren hierdoor een pijnlijke doodstrijd van enkele minuten moeten voeren. Dit is helaas nog vrijwel overal in de wereld de gangbare, traditionele praktijk, ook in Nederland, die wordt ondersteund door het aloude idee dat deze dieren geen pijn kunnen ervaren.

kreeften
Foto: © Vilda natuurfotografen Reindert Nijland

Kreeften en krabben kunnen pijn ervaren
Maar dat idee van gevoelloze dieren is niet langer houdbaar. In het internationale onderzoek naar de pijnervaring van dieren is men er in de afgelopen jaren steeds meer van overtuigd geraakt dat een reeks van zo’n zeventien lichamelijke eigenschappen en gedragingen van de diverse diergroepen zoals zoogdieren, vogels, vissen, insecten en tienpotigen, waartoe de kreeften en krabben behoren, als even zovele indicaties kunnen gelden voor het ervaren van pijn. Kreeften en krabben voldoen maar liefst aan veertien van die zeventien indicaties.*

Als eerste indicatie wordt genoemd de aanwezigheid van nociceptoren, dat zijn uiteinden van zenuwen die reageren op schadelijke prikkels; verder onder andere de aanwezigheid van zenuwbanen richting een centraal zenuwstelsel; het reageren op pijnstillers en het vermijden van pijnlijke prikkels zoals een stroomstoot. Zo verlaten krabben hun schuilplaats na toediening van een stroomstoot, maar als het een bijzonder fraaie schuilplaats betreft, dan hebben ze meer de neiging om er te blijven ondanks de elektrische schokken. Ze zijn kennelijk in staat om een afweging van de voor- en nadelen te maken  Voor mensen een wel zeer herkenbaar gedrag.**

kreeften
Rivierkreeft | Foto: Pixabay

Electrische bedwelming vooraf
Wetenschappelijk onderzoek in verschillende landen, met name in Noorwegen en Groot-Brittannië, heeft in de afgelopen jaren ook aangetoond dat kreeften en krabben net zoals landbouwhuisdieren en vissen effectief verdoofd kunnen worden door een stroomstoot, waarna ze pijnloos gedood kunnen worden. Er is in Engeland zelfs al een eerste apparaat, de crustastun, ontwikkeld om de dieren te bedwelmen en te doden. In Zwitserland is zojuist een verbod afgekondigd tegen het onverdoofd doden van kreeften.

Mening van de Nederlandse bevolking
Ook in Nederland keert zich de publieke opinie steeds meer tegen het koken van kreeften en krabben. De Vissenbescherming heeft samen met de Dierenbescherming in 2016 door marktonderzoeksbureau Motivaction een enquête laten uitvoeren naar de mening van de Nederlanders over kreeften en krabben. Daaruit blijkt 67 procent van de Nederlanders van mening te zijn dat kreeften en krabben pijn kunnen ervaren, slechts 3 procent denkt van niet. Een meerderheid (55 procent) van de ondervraagden vindt het onacceptabel dat ze zonder verdoving worden gekookt.

“Wij willen u om al deze hier genoemde redenen vragen om bij de minister erop aan te dringen dat ook in Nederland de kreeften en krabben beter beschermd gaan worden, met name dat ze eerst bedwelmd worden voordat ze worden gedood, onverschillig welke dodingsmethode er vervolgens wordt toegepast.”

Bekijk hieronder een video over het aanbieden van de petitie:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
*   Lynne U. Sneddon, Robert W. Elwood, Shelley A. Adamo, Matthew C. Leach, Defining and assessing animal pain, Animal Behaviour 97 (2014) 201-214.

** Robert W. Elwood, Mirjam Appel, Pain experience in hermit crabs?, Animal Behaviour 77 (2009) 1243-1246.

Persbericht Vissenbescherming