De familie van de tonijnen bestaat uit diverse soorten zeevissen uit de familie der makrelen. De vissen komen voornamelijk voor in de Atlantische- en Grote Oceaan en in de Middellandse Zee. Af en toe dwalen zij af naar de Noordzee. Tonijnen leven in grote scholen en leggen vaak tienduizenden kilometers af. Tijdens het jagen kunnen zij snelheden van meer dan 70 kilometer per uur bereiken.

tonijn
Tonijnen kunnen wel 70 km per uur zwemmen | Foto: publiek domein

De tonijnfamilie bestaat uit diverse soorten, waaronder:

Gestreepte tonijn

Deze tonijnsoort (ook wel skipjack genoemd) is een kleine tonijnsoort en te herkennen aan vier tot zeven donkere strepen op zijn flanken. Ondanks dat deze soort het meest wordt gevangen, is zij nog niet overbevist. Helaas zijn wel vaak dolfijnen het slachtoffer tijdens het vissen op de gestreepte tonijn.

Witte tonijn

De witte tonijn of albacore is een kleine soort met zeer lange borstvinnen, die maximaal zo’n 140 centimeter lang wordt. Deze vis komt vooral voor in de Grote Oceaan. Ook zijn er soms witte tonijnen te vinden in de Middellandse Zee. De witte tonijn is ernstig overbevist.

Bonito

De bonito behoort ook tot de familie van tonijnen. Komt voor in alle tropische zeeën, maar wordt ook gezien in gematigder streken. Deze soort, met een lengte van ongeveer één meter, trekt rond in grote scholen tot wel 50.000 exemplaren. Helaas behoort ook deze soort tot één van de meest gevangen soorten.

Geelvintonijn

De geelvintonijn heeft lange borstvinnen, aarsvin en een tweede rugvin. Zoals zijn naam al aangeeft, is hij deels geel van kleur: zijn flanken zijn vaak gelig, evenals de vinnetjes voor de staartvin. De vis komt voor in de (sub)tropische delen van alle grote oceanen. Doordat de blauwvintonijn zwaar wordt overbevist, wordt de geelvintonijn vaker gevangen, waardoor het aantal van deze soort ook zorgwekkend daalt.

Grootoogtonijn

Grootoogtonijnen zijn redelijk fors: ze worden maximaal 180 centimeter lang. Doordat ze ook gele rugvinnen hebben, worden ze wel eens verward met de geelvintonijn. De soort komt wereldwijd in tropische zeeën voor, maar is niet in de Middellandse Zee te vinden. Ook bij grootoogtonijnen is overbevissing een groot probleem.

Blauwvintonijn

Deze vis kan enorm groot worden, tot meer dan vier meter met een gewicht van 900 kilo. Deze tonijnsoort komt over de hele wereld voor. Kwamen deze zeevissen vroeger in grote getale voor, tegenwoordig zijn zij een stuk zeldzamer door de grote jachtdruk vanuit de visserij. Niet alleen om hun vlees worden zij intensief bejaagd, maar ook vanuit de sportvisserij. Vooral de blauwvintonijn heeft hieronder veel te lijden.

Undercoverbeelden van beestachtige tonijnvangst (video)

Lobbyen

Ooit kwam de blauwvintonijn veel voor in de Noordzee. Zwemmend vanuit de veel zuidelijker gelegen Middellandse Zee, zwommen de scholen naar het noorden om zich hier te voeden met kabeljauw en haring. Door overbevissing, industrie en nonbeleid vanuit de politiek komt de blauwvintonijn tegenwoordig zo goed als niet meer voor in de Noordzee. Het Wereld Natuur Fonds hoopt, door veel te lobbyen, op een betere bescherming van de tonijn. Verder doet zij veel onderzoek naar de blauwvintonijn, bijvoorbeeld door dieren te zenderen, om zo meer te weten te komen over het gedrag van deze vissoort. Volgens de onderzoekers vormen tonijnen een belangrijke schakel in de voedselketen en zorgen ze als roofvis voor een balans in het ecosysteem.

Maatregelen

In november 2018 liepen onderhandelingen om ander andere de blauwvintonijn meer bescherming te bieden op niets uit. Volgens het Wereld Natuur Fonds vooral door tegenwerking vanuit de Internationale Commissie voor het behoud van de Atlantische tonijn (ICCAT). De vissen mogen worden gevangen, zonder vooraf bepaalde quota. In november 2019 hoopt het Wereld Natuur Fonds op meer medewerking vanuit ICCAT om overeenstemming te bereiken de vissen beter en duurzaam te beschermen. Tot die tijd hoopt zij dat Europese landen alvast maatregelen nemen om de tonijn beter te beschermen tegen overbevissing.

Bronnen:

©Animals Today Walter Eijndhoven