Een ruime ontheffing die verleend is aan Twente Airport om beschermde zoogdieren en vogels te mogen afschieten, is niet meer nodig. Het vliegveld heeft de aanvraag ingetrokken. Dieren die volgens het vliegveld een gevaar zouden opleveren voor de vliegveiligheid, mochten dankzij de ontheffing worden gedood. De Faunabescherming en Dassenwerkgroep Twente maakten bezwaar tegen de verleende vergunning en de Partij voor de Dieren stelde Kamervragen.

Twente Airport
Een vos op de runway van een Spaansd vliegveld | Foto: Contando Estrelas/Wikimedia

Provincie Overijssel verleende in maart een ontheffing aan Twente Airport om (beschermde) zoogdieren en vogels te verstoren, te vangen en in het uiterste geval te doden, als zij de vliegveiligheid in gevaar zouden brengen. Dit betrof 22 vogelsoorten en zoogdieren als hazen, konijnen, eekhoorns, reeën, dassen, zwijnen, steenmarters en vossen. Ook de wolf stond op de lijst, deze mocht alleen verjaagd worden.

De verleende ontheffing gold voor het omheinde gebied grenzend aan de start- en landingsbanen. Volgens de provincie moest de beheerder eerst proberen de dieren te verjagen en was schieten pas een optie als dat niet lukte. Het is echter maar de vraag wie hierop controleert. Harm Niesen van de Faunabescherming geeft in een interview met Vroege Vogels aan:

“Onze ervaring leert dat als iemand ergens last van dreigt te krijgen dan is de eerste reactie ‘we schieten het dood’.”

Geen onderbouwing

De Faunabescherming en Dassenwerkgroep Twente maakten bezwaar tegen de verstrekte vergunning voor het afschieten van dieren en de Partij voor de Dieren stelde Kamervragen. In mei werd de ontheffing al deels ingetrokken, vanwege het bezwaar dat de Faunabescherming had ingediend. Hoewel er verschillende beschermde diersoorten op de lijst stonden, was niet onderbouwd waarom ze de vliegveiligheid in gevaar zouden brengen, aldus Niesen:

“Uit niets blijkt dat daarnaar onderzoek is gedaan. Op heel veel vliegvelden gelden dergelijke ontheffingen, maar ik zie ze nooit zo ruim. Terwijl Twente nou niet het grootste vliegveld van Nederland is.”

Twente Airport
In de nabijheid van Twente Airport werden in 2016 dassen geherintroduceerd | Foto: © Rollin Verlinde, Vilda natuurfotografen

Dassen geherintroduceerd

Daarnaast was het verstrekken van de vergunning extra bedenkelijk, omdat in 2016 juist dassen zijn uitgezet in de omgeving van het vliegveld, nota bene in overleg met de provincie. Ook komen de dassen volgens Gerard Berendsen van Dassenwerkgroep Twente pas ’s nachts uit hun burchten, als er geen vliegverkeer is. Verder neemt het vliegveld te weinig maatregelen om te voorkomen dat dieren de landingsbaan op kunnen lopen.  Aan Vroege Vogels demonstreerden Niesen en Berendsen dat dieren makkelijk door het hekwerk kunnen of eronderdoor.

Welk gevaar een incidenteel zoogdier op de baan oplevert voor de een tot twee vliegtuigen die per dag opstijgen of landen in Twente, is volgens Niesen volstrekt onduidelijk. Een vliegtuig dat taxiet kan in botsing komen met een zoogdier, maar dat is vooral voor dat dier een probleem, het brengt de vliegveiligheid niet in gevaar.

Het vliegveld heeft de aanvraag ingetrokken per 28 juni en de provincie gevraagd de ontheffing in te trekken. De ingediende bezwaarschriften komen hiermee te vervallen. Het is onduidelijk waarom de aanvraag niet per direct is ingetrokken.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Angelique Lagarde