Een ruime ontheffing die verleend is aan Twente Airport om beschermde zoogdieren en vogels te mogen afschieten, is niet meer nodig. Het vliegveld heeft de aanvraag ingetrokken. Dieren die volgens het vliegveld een gevaar zouden opleveren voor de vliegveiligheid, mochten dankzij de ontheffing worden gedood. De…