Ondanks de blijvende mens-dierconflicten, is de populatie bedreigde Bengaalse tijgers met zo’n 33% gegroeid sinds 2014. Naar schatting zijn er nu zo’n 3.000 Bengaalse tijgers in het wild in India. Volgens deskundigen hebben betere monitoring en strengere natuurbeleid bijgedragen tot de groei van de tijgerpopulatie.

Bengaalse tijgers
Populatie Bengaalse tijgers in India is gegroeid | Foto: Pixabay

Flinke inspanning

Voor het onderzoek werd er bijna 150.000 vierkante mijlen afgelegd en werden er duizenden cameravallen geplaatst om zo de aanwezige tijgers te spotten en te tellen. Daarnaast hebben duizenden rangers meer dan 300.000 mijl te voet afgelegd om mestmonsters te verzamelen en foto’s te maken van ‘tijger habitat’. Zo hebben ze kunnen ontdekken dat de tijgerpopulatie in heel India is gestegen tot 2.967 tijgers in 2018, zo’n 700 meer dan in 2014. Het hoogste aantal dieren bevindt zich in Madhya Pradesh; een hete, met struikgewas bedekte staat met meer dan 500 tijgers. De auteurs van het rapport, welke was opgesteld door de Nationale Tijger Conservatie Autoriteiten, noemen het “de grootste inspanning ter wereld die is geïnvesteerd in een onderzoek naar wilde dieren.”

Bengaalse tijger
Foto: Arsh_86 via photopin cc

Nationale schatten

Volgens Valmik Thapar, een prominente Indiase natuuronderzoeker en tijger specialist, is het herstel van de tijgerpopulatie het gevolg van een nauwere samenwerking tussen staatsoverheden en natuurdeskundigen. Andere experts geven aan dat de toename van het aantal tijgers mogelijk te maken heeft met de verbeterde telmethoden die binnen het onderzoek zijn gebruikt. Hoe dan ook is er volgens Thapar nog een lange weg te gaan:

India moet nog realiseren dat het een potentiële toeristische trekpleister voor wilde dieren is. Dit zou banen creëren voor dezelfde dorpsbewoners die nu nog vijandig zijn richting tijgers. We moeten voor deze nationale schatten zorgen.”

Wereldwijd leven nog zo’n 4.000 tijgers in het wild, de meeste daarvan leven in India.

Bron:

©AnimalsToday.nl Joy de Vos