Jaarlijkse tellingen van de rendierpopulatie in de Noordpool hebben schokkende cijfers onthuld. Niet alleen groeit de populatie in de steeds zachter wordende zomers snel, er blijken afgelopen winter ook ongewoon veel dieren de hongerdood te zijn gestorven door het veranderende weer.

klimaatcrisis
Hoge sterfte binnen rendierpopulatie door klimaatcrisis | Foto: Pixabay

Rendieren zijn een van de meest iconische diersoorten van het noordpoolgebied. Prima bestand tegen de lage temperaturen, zoeken ze in de winter hun kostje bij elkaar door met hun hoeven de sneeuw weg te schrapen. Daaronder ligt de eetbare vegetatie verstopt. Maar hoe goed rendieren ook zijn aangepast aan extreme kou, regen vormt voor hen in de winter een serieuze hindernis:

“Klimaatverandering zorgt ervoor dat het een stuk meer regent. De regen valt op de sneeuw en vormt een laag ijs op de toendra, waardoor het grazen voor dieren als het rendier een stuk moeilijker gaat.”

Deze woorden komen van Ashild Onvik Pedersen van het Noorse Pool Instituut. Ze heeft de leiding over de jaarlijkse telling van de wilde rendierenpopulatie op de Arctische eilandengroep Svalbard, en vond samen met haar team dit jaar ongeveer 200 door de honger omgekomen rendieren. Dat is een ongewoon hoog aantal.

Onvoorspelbare weersomstandigheden slecht voor het rendier

Onvik Pederson wijst de klimaatcrisis als belangrijkste oorzaak aan. Deze slaat volgens haar en haar team in het Arctisch gebied twee keer zo snel om zich heen als in de rest van de wereld.
De effecten van de klimaatverandering zijn op Svalbard merkbaar doordat de zomers warmer worden en er veel natuurlijk eten beschikbaar is op de toendra’s. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is het aantal rendieren er zodoende verdubbeld, naar zo’n 22.000 dieren.

Rendieren
Foto: Erwin Vermeulen

Echter, al die individuele dieren moeten ook de competitie met elkaar aangaan om het beschikbare voedsel. Dat is in de zomer nog niet zo’n probleem, maar in de winter des te meer. Dan zorgen de wisselende perioden van vorst en dooi ervoor dat lagen ondoordringbaar ijs over de begroeiing heen ontstaan en de rendieren zonder voedsel komen te zitten. Hun schraaptechniek heeft weinig effect op dik ijs.

Het hoge sterftecijfer van afgelopen jaar is voorlopig nog ongewoon. Een vergelijkbaar sterftecijfer kwam één keer eerder voor sinds het monitoringproject 40 jaar geleden van start ging. Dat was na de winter van 2007-2008.

Dit keer heeft het hoge aantal sterfgevallen zo goed als zeker verschillende redenen -veel concurrentie om hetzelfde voedsel en weinig bereikbaar voedsel- die allemaal hun oorzaak vinden in het klimaatprobleem.

Bron:

©AnimalsToday.nl Merel Roks