In 2013 werd na een jarenlange politieke discussie het nertsenfokverbod in Nederland afgekondigd. Als compromis mogen de bontfokkers echter nog tot 2024 nertsen houden. Het goede nieuws is dat er sinds 2013 dertig bontfarms zijn gesloten en maar liefst 200.000 moederdieren minder worden gefokt. 

nertsen
Steeds minder nertsen in Nederland | Foto: Pixabay

Robert Molenaar van Animal Rights:

“De combinatie van een naderend fokverbod plus een afnemende vraag naar bont zorgt voor steeds minder nertsen.”

Nertsenpups

Volgens het Centraal Bureau van de Statistieken zijn er nu nog 130 nertsenfokkerijen actief met zo’n 800.000 moederdieren. 2 Een moederdier brengt zo’n 5 à 6 nertsenpups voort wat betekent dat er nog altijd 4 tot 5 miljoen nertsen in Nederland gehouden worden. Ook in België is er een fokverbod ingesteld vanaf 2024 en moeten de laatste 17 bontfokkerijen dicht.

Vraag naar bont neemt af

Momenteel krijgen nertsenfokkers nog maar 20 euro per nertsenvel, in 2013 was dat nog 50 euro. Veel actieve nertsenfokkers houden nu aanzienlijk minder nertsen dan vergund. Volgens de bontfokkersfederatie NFE zal het aantal nertsen in Nederland snel afnemen. 

Molenaar van Animal Rights:

“Het kan mij niet snel genoeg gaan. Elk dier dat gefokt en vergast wordt voor een compleet overbodig en onethisch product als een bontkraag is er één te veel.”

Alert tot 2024

Animal Rights blijft samen met Bont voor Dieren alert tot het verbod in 2024 daadwerkelijk van kracht wordt. Molenaar:

“We willen dat het dierenleed op bontfokkerijen niet nog groter wordt dan het al is. We willen dat de fokkers zich blijven houden aan de geldende regelgeving.”

Geen varkens voor nertsen

Volgens de NFE zien de nertsenfokkers geen mogelijkheden om voor de nertsen andere dieren te houden:

“Nertsenfokkers beschikken niet over fosfaat- of dierrechten die ze kunnen gebruiken om andere dieren in hun stallen te mogen houden. De uitstoot van ammoniak, fijnstof en geuremissie van een pelsdierenstal is laag of niet vastgesteld. De uitstoot van andere dieren is aanzienlijk hoger. Feitelijk kunnen ze op die locatie niets.” 

Persbericht Animal Rights