Dat gletsjers wereldwijd massaal aan het smelten zijn, is helaas geen nieuws. Maar net als bij ijsbergen ligt er in een gletsjer ook veel ijs onder de waterspiegel. Nieuw onderzoek, dat recent is gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift Science, heeft aangetoond dat dit onderwaterijs veel sneller smelt dan men tot nu toe dacht. Daardoor dreigt er een nóg grotere zeespiegelstijging aan het einde van deze eeuw, met alle gevolgen voor het klimaat van dien.

gletsjers
Gletsjers smelten sneller dan gedacht | Foto: Pixabay

Met nieuwe methoden zoals sonar, timelapse-fotografie en andere hulpmiddelen hebben de wetenschappers drie jaar lang het onderwaterijs van de LeConte Gletsjer in Alaska in beeld gebracht. Op sommige plaatsen registreerden ze dat de gletsjer 100 keer zo snel smolt als bestaande theoretische modellen hadden voorspeld.

Kritische blik op huidige theorie

Rebecca Jackson is oceanograaf aan Rutgers University in New Brunswick en licht toe wat het probleem is van de huidige modellen:

“De bestaande theorie levert ongekend onnauwkeurige resultaten op als je één gletsjer onderzoekt. We zouden dus zeer sceptisch moeten zijn over het feit dat de theorie op dit moment wordt toegepast op getijdengletsjers.”

Onderzoeksresultaten IPCC

In een rapport uit 2014 van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het klimaatwetenschappelijk orgaan van de Verenigde Naties, stelde het IPCC dat tussen 2003 en 2009 het smelten van gletsjers over de hele wereld de zeespiegel met 0,7 millimeter per jaar liet stijgen. En volgens een ander IPCC-rapport zou de zeespiegel wereldwijd tegen het jaar 2100 met meer dan 1,5 meter kunnen stijgen, zelfs als landen hun collectieve doelstellingen halen om de temperatuurstijging te beperken (zoals afgesproken in het Verdrag van Parijs). Als er echter méér ijs smelt dan in deze rapporten is voorspeld, dan zal de hogere zeespiegelstijging nog meer rampzalige gevolgen hebben.

klimaatverandering
Foto: Pixabay

Negatieve records

In de afgelopen maanden hebben wetenschappers steeds vaker de noodklok geluid over het snelle smelten van het ijs en de mogelijke effecten op de zeespiegelstijging. Het noordpoolgebied warmt twee keer zo snel op dan de rest van de wereld, en eerder deze zomer bereikte de dekking van het zee-ijs in het noordpoolgebied een nieuw laagtepunt. Wetenschappers verwachten dat de dekking van zee-ijs later dit jaar een historisch dieptepunt kan bereiken.

De wetenschap verder helpen

Deze individuele gegevens onderstrepen de effecten op dit moment van de klimaatverandering op de zeespiegelstijging, maar wetenschappers kunnen niet precies voorspellen hoe erg de toekomst eruit zal zien. Dat komt deels doordat we nog niet weten of de mens écht opstaat tegen klimaatverandering en de CO2-uitstoot zal verminderen, maar ook doordat het een ingewikkeld karwei is om complexe klimaatsystemen te meten en in modellen te vatten. De onderzoekers van dit project willen de wetenschap met hun bevindingen dan ook graag vooruithelpen.

Bron:

©AnimalsToday.nl Anne Douqué