Onderzoekers van de onderzoeksuniversiteit van Oregon hebben naar eigen zeggen een nieuwe populatie van tenminste 700 blauwe vinvissen ontdekt. De walvissen bevinden zich tussen het Noordereiland en Zuidereiland van Nieuw-Zeeland.

nieuwe populatie
Blauwe vinvis bedreigd door zeemijnbouw | Foto: Pixabay

Deze gigangtische zeezoogdieren onderscheiden zich genetisch van andere walvissen in de naburige Stille Oceaan en Antarctische Oceaan, wat erop wijst dat het om een aparte groep gaat die zich permanent in deze regio huisvest. Hoewel ze niet zo groot groot zijn als hun Antarctische soortgenoten kunnen de walvissen van deze populatie tot wel 22 meter lang worden.

Migranten
Blauwe vinvissen komen wel vaker voor in deze regio, maar het ging dan om migrerende groepen die enkel door het gebied heen trekken. Dr. Leigh Torres, Mariene Ecoloog bij het Instituut voor Zeezoogdieren aan de universiteit van Oregon, was de eerste die tot de ontdekking kwam dat deze betreffende populatie blauwe vinvissen zich permanent lijkt te hebben gevestigd in de wateren tussen het Noorder- en Zuidereiland. Dit vermoeden werd bevestigd toen ze begon met het uitvoeren van expedities in de Zuid Taranaki Baai, op zoek naar bewijs dat het inderdaad een blauwe vinvis-hotspot betrof.

Onderzoeksexpeditie
Tijdens de 10-daagse onderzoeksexpeditie die in 2004 werd uitgevoerd, ontdekten Dr. Torres en haar collega’s 50 blauwe vinvissen, maar vastgesteld moest worden of deze op doortocht waren of zich permanent in deze wateren huisvesten.

In de drie jaar die daarop volgens voerden de onderzoekers langetermijnstudies uit waarmee getracht werd te achterhalen hoeveel walvissen zich permanent in de wateren bevinden en hoe ze verspreid zijn over de betreffende regio. Dr. Torres:

“We hadden vijf hydrofoons ingezet in de Taranaki Baai gedurende 2 jaar en we hebben in die tijd nooit geluiden van de Australische blauwe vinvis gehoord – enkel van deze lokale Nieuw-Zeelandse populatie. Door het afnemen van biopsies van verschillende vinvissen ontdekten we ook dat deze zich genetisch onderscheiden van andere blauwe vinvis populaties.”

Omvang populatie
Na het vaststellen van deze nieuwe populatie willen de onderzoekers erachter komen uit hoeveel individuen deze populatie bestaat. Momenteel wordt het aantal geschat op 718. Dr. Torres:

“Ondanks de hoeveelheid informatie die we de afgelopen jaren al hebben verzameld over blauwe vinvissen in Nieuw-Zeeland, zullen we doorgaan met het analyseren van onze onderzoeksgegevens en het uitvoeren van verdere onderzoeken om de nog ontbrekende informatie aan te kunnen vullen.”

Bedreigende onderwaterwerkzaamheden
De resultaten van het onderzoek zijn van grote waarde omdat in het gebied veel olie en gas wordt gewonnen. Recentelijk is er ingestemd met een plan voor mijnbouw op de bodem van de oceaan (seabed mining). Dit is een nog nieuwe vorm van het delven van mineralen en andere stoffen van de bodem van de oceaan die zich nog in de experimentele fase bevindt. Wat de gevolgen hiervan voor het milieu zijn is nog onduidelijk.

Dr. Torres en haar collega’s zullen komende zomer de bevindingen van hun onderzoek presenteren aan belangrijke politici en grote bedrijven, alsmede aan vertegenwoordigers van de walvisindustrie.

Het team werkt momenteel nauw samen met resource managers in Nieuw-Zeeland om hen te helpen begrijpen wat er al wel en wat er nog niet bekend is over de Nieuw-Zeelandse populatie blauwe vinvissen, teneinde de impact van de industriële werkzaamheden in het gebied te kunnen minimaliseren.

 

 

Bronnen IndependentOregan State UniversityThe Ocean Foundation ©AnimalsToday Rianne Kingma

 


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.