Goed nieuws voor de tijgers. In Bhutan is bij de zogenaamde Tijgertop opnieuw afgesproken dat het aantal tijgers in het wild over tien jaar verdubbeld moet zijn tot zevenduizend dieren.

bengaalse tijger
Foto: Wikimedia Commons

In 2010 werd in Rusland de eerste internationale top georganiseerd dat het uitsterven van een enkele diersoort moet voorkomen.  Wereldleiders hebben destijds een akkoord ondertekend om de 3200 tijgers die nog in het wild leven beter te beschermen. Ter vergelijking: honderd jaar geleden leefden er nog 100.000 tijgers in het wild. Het leefgebied van de dieren is teruggedrongen tot nog maar 7 % van het oorspronkelijke verspreidingsgebied. Oorzaak is onder andere  houtkap, de aanleg van oliepalmplantages en wegen. Maar de illegale jacht is helaas zelfs nog een groter probleem. Nog steeds zien nieuwe rijken in China en India een tijgervel als een statussymbool en worden de botten van de dieren verwerkt in traditionele medicijnen.

13 Aziatische landen waar tijgers leven gaan extra investeren in de bescherming van de tijgers. Er worden meer parkrangers ingezet om stropers te stoppen tegen te gaan maar ook krijgen douaniers training om de botten een tijger te herkennen.

Directeur van het Wereld Natuur Fonds Johan van de Gronden is tevreden maar geeft ook aan dat er meer maatregelen nodig zijn om de stroperij te stoppen. “We hebben te maken met keiharde georganiseerde misdaad. Een gezamenlijke aanpak is hard nodig. Met nog maar 3200 tijgers in het wild hebben we geen dag te verliezen”.

Bron: Vroege Vogels ©PiepVandaag.nl