De orang-oetan wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Eén van de grootste gevaren voor dit ‘bosmens’ is de vernietiging van zijn leefgebied, het regenwoud. Om internationaal aandacht te vragen voor de benarde toestand waarin de orang-oetan verkeert is 19 augustus uitgeroepen tot Orang-oetandag.

Orang-oetandag
Foto: Tambako the Jaguar via Compfight cc

Regenwoud gekapt voor palmolie

Voor de aanleg van palmplantages worden massale bosgebieden gekapt. Elk uur verdwijnen zo’n 300 voetbalvelden aan regenwoud! Palmolie is een veelzijdig product dat gebruikt wordt voor de productie van voedsel, cosmetica, schoonmaakmiddelen en kaarsen. Het is een lucratieve handel, die ervoor zorgt dat het leefgebied van de orang-oetan wordt vernietigd.

50% minder orang-oetans

In Sumatra leven naar schatting nog zo’n 7.000 orang-oetans in het wild, een daling van meer dan 50% vergeleken met 23 jaar geleden. In Borneo is de populatie orang-oetans met bijna 43% gedaald in de afgelopen 10 jaar. Waarschijnlijk bestaan er hiervan nog zo’n 45.000 dieren. Maar na de laatste tellingen ging de ontbossing gewoon door, dus mogelijk is het daadwerkelijke aantal inmiddels lager.

Hoe kunnen we helpen?

Orang-oetans hebben onze hulp nodig. Sluit je aan bij de palmolie-activisten en eis dat voedselfabrikanten geen zaken doen met palmoliebedrijven die regenwoud kappen.

Voor de redding, opvang en rehabilitatie van orang-oetans is geld nodig. Gaat het lot van de primaten je aan het hart, overweeg dan een bijdrage over te maken aan één van deze orang-oetanbeschermingsprojecten:

World Orangutan Day

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde

Meer lezen? Rainforest Rescue palmolie