Door het gedrag van bezoekers aan het Oostvaardersveld in de provincie Flevoland, meende Staatsbosbeheer dat 29 konikpaarden naar de slacht moesten omdat ze ‘opdringerig’ waren geworden. De kudde werd regelmatig aangehaald en gevoerd door wandelaars, die ervoor zorgden dat de paarden mensen te veel gingen vertrouwen. Met desastreuze gevolgen, zo werd gisteren bekend.

De te betwisten dood van 29 konikpaarden
Konikpaarden Oostvaardersveld (2012) | Foto: screenshot video Alex Molin/YouTube

Dat veel Nederlanders zich niet aan regels en adviezen willen houden was al duidelijk, gezien hun gedrag tijdens de coronapandemie. Ook mensen die het het Oostvaardersveld bezoeken hebben massaal dringende adviezen genegeerd om de daar levende konikpaarden niet te benaderen, te aaien of te voeren. Toch werd dit afgelopen jaar massaal gedaan, waardoor de paarden mensen aanzagen als bron van voedsel en soms van grote afstand op wandelaars afrenden. Dit is vervolgens als ‘opdringerig’ omschreven, een negatieve connotatie waarmee eerder het gedrag van de paarden in een kwaad daglicht wordt gesteld, dan dat van mensen die zich willens en wetens niet aan regels hielden.

29 konikpaarden naar de slacht

Staatsbosbeheer (SBB) meende daarom dat 29 konikpaarden afgemaakt moesten worden, wat gisteren heeft plaatsgevonden: de ‘opdringerige’ paarden zijn naar de slacht gebracht. Boswachter Hans-Erik Kuypers van SBB over het gedrag van mensen, die uiteindelijk toch weer uit de wind worden gehouden:

“Gevolg hiervan is dat de dieren soms als groep op recreanten afkomen, wat bedreigend overkomt en gevaarlijk kan zijn. Wij willen niet het risico nemen dat er ongelukken zullen gebeuren.”

Dat ongeluk zat er echter al tijden aan te komen. Handhaving op het advies om de dieren met rust te laten lijkt niet plaats te vinden, terwijl het naar eigen zeggen afgelopen jaar vaak gebeurde dat de paarden door het publiek werden benaderd, geaaid en gevoerd. Deze mensen werkten daardoor – ondanks het dringende advies dat niet te doen – mee aan het mak worden van de paarden en de daarbij horende gedragsverandering. En daarin school het werkelijke ongeluk, want de paarden hebben dat met de dood moeten bekomen, terwijl er geen meldingen waren dat er daadwerkelijk ongelukken hebben plaatsgevonden door het ‘opdringerige’ gedrag van de dieren. De visie van SBB hierop was bekend, want eerder speelde hetzelfde op Texel.
.

Gratieverzoek van jonge dierenvrienden voor koniks Texel

.
De nu resterende 26 koniks in het Oostvaardersveld krijgen gezelschap van twee harems afkomstig uit de Oostvaardersplassen, die (nog) niet gewend zijn aan mensen. En opnieuw komt SBB met hetzelfde advies:

“Kijk naar de dieren, geniet ervan, maar voer, benader of aai ze niet. Door voeren gaan de dieren opdringerig gedrag vertonen richting mensen. Dan zijn we genoodzaakt om, net als nu, in het belang van de veiligheid van onze bezoekers, de opdringerige dieren uit het gebied te halen. Als we geen plek hebben in andere gebieden, gaan ze naar de slacht.”

Oftewel: het belang van de bezoekers gaat altijd voor, boven dat van de bewoners van het gebied, waar de recreanten slechts te gast zijn. Het zou dan ook veel logischer zijn dat bezoekers die zich niet aan de regels houden de toegang wordt ontzegd en een flinke boete krijgen, zodat de bewoners van het Oostvaardersveld niet aan het kortste eind hoeven te trekken. Want dat is op voorhand een verloren zaak, en zeker bij Staatsbosbeheer, waar men klaarblijkelijk meer doet aan mensenbescherming dan het waarborgen van de belangen van dieren in de door SBB beheerde gebieden.

Was er trouwens echt geen andere plek waar de paarden naartoe konden? Of kwam het de beheerder wellicht heel goed uit dat de dieren ‘opdringerig’ waren? Heeft men een stok gevonden om de hond te slaan, omdat men voorzag dat er opnieuw te veel paarden in het gebied waren om zonder honger de winter door te komen? Wie het weet mag het zeggen.
.

.
Bronnen:

Jongeren starten selfie-actie voor konikpaarden op Texel 

Valentijnswens voor konikpaarden Texel: beboet opdringerige bezoekers

Konikpaarden Texel voorlopig gered

©AnimalsToday.nl Karen Soeters | House of Animals