De Ethische Commissie heeft opnieuw een vreselijk experiment in Vlaanderen goedgekeurd: wetenschappers mogen de gezichten van varkens afsnijden om een nieuwe bewaarmethode van aangezichten voor transplantatie te testen. 

varkens
Varkens gebruikt als oefenobject voor gezichtstransplantaties | Foto: Pixabay

Jen Hochmuth van Animal Rights:

“Proefdiernemers proberen ons keer op keer wijs te maken dat we niet zonder dierproeven kunnen. Met als gevolg dat dieren worden gereduceerd tot wegwerponderdelen.”

Barbaars experiment

In orgaantransplantatie wordt meer en meer een nieuwe bewaarmethode gebruikt waarbij het orgaan vochtig gehouden wordt met bloed tijdens de bewaring. Om na te gaan hoe deze nieuwe bewaarmethode kan worden toegepast op aangezichten hebben Vlaamse onderzoekers groen licht gekregen om 12 varkens als proefdieren te gebruiken.

Volgens de onderzoekers zelf ondervinden de dieren weinig of geen ongemak, omdat alle handelingen gebeuren onder volledige verdoving en het dier geëuthanaseerd wordt op het einde van de proef.

Dieren zijn geen voorwerpen

Varkens worden vaak gebruikt in experimenten naar transplantatie van organen, weefsel en cellen tussen verschillende diersoorten en tussen mens en dier. Zo maakt de KU Leuven al jarenlang en zonder enig bruikbaar resultaat gebruik van varkens als oefen- en ventilatiemachines om het bewaren van organen te verbeteren.

Onderzoekers gebruiken deze dieren omdat ze zowel anatomisch als fysiologisch het dichtst bij de mens liggen. “Als deze dieren zo veel op ons lijken, dan zou dit toch meteen een reden moeten zijn om hen niet als wegwerponderdelen te beschouwen maar als individuen met recht op leven en welzijn”, aldus Hochmuth.

Bron: