Deze week bereikte het Europees Parlement een voorlopig akkoord met de lidstaten van de Europese Unie over een verbod op import van producten die bijdragen aan ontbossing. Dit lijkt voortvarend, maar er is ook kritiek, want savannes en veengebieden vallen niet onder de voorgestelde wet, terwijl die om dezelfde reden zwaar onder druk staan.

EU-stop import ontbossende producten nog te beperkt
EU-stop import ontbossende producten nog te beperkt | Foto (ontbossing in Indonesië): publiek domein

Eerder schreven wij al over de mogelijke komst van een strengere Europese ontbossingswet. Nu ziet het ernaar uit dat deze er ook echt zal komen. De Europese Commissie zegt:

“Wanneer de nieuwe regels in werking treden, zullen alle betrokken bedrijven strenge zorgvuldigheidseisen moeten stellen als zij producten op de EU-markt brengen.”

Zij krijgen daar 18 maanden de tijd voor. Als het dan niet in orde blijkt kunnen handelaren rekenen op hoge boetes. Het gaat hierbij om producten zoals cacao, koffie, palmolie, soja, hout, rubber, houtskool en bedrukt papier. Aandacht voor mensenrechten in landen waaruit wordt geïmporteerd is als aanvullende eis toegevoegd. Wel moeten het Europees Parlement en de EU-lidstaten de verordening nog formeel goedkeuren.
.

Kantelpunt Amazoneregenwoud nadert sneller dan voorspeld

Gevolgen import ontbossende producten

Tussen 1990 en 2020 is een groter gebied dan de Europese Unie (EU) door ontbossing verloren gegaan. Daarvan valt 10 procent toe te rekenen aan de EU zelf. Zo is alleen al voor de productie van Nederland een oppervlakte nodig van vier keer ons land – wat gepaard gaat met natuurverwoesting, verlies van leefgebied voor dieren en schending van mensenrechten. Daarnaast is ontbossing schadelijk, omdat bossen broeikasgassen vasthouden. Wanneer de bomen worden gekapt komen deze gassen vrij, wat bijdraagt aan klimaatverandering. De komst van deze wet is van daaruit gezien prachtig nieuws.
.

Cerrado nog sneller verwoest dan het Amazonegebied

.
Wel zijn er partijen die menen dat de wet niet verreikend genoeg is. Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds (WWF) zouden graag zien dat de wet ook gaat gelden voor banken en pensioenfondsen en voor producten zoals mais en biodiesel. Greenpeace benadrukt daarbij dat ook savannes en veengebieden als moerassen beschermd moeten worden, want die staan enorm onder druk. Zoals in Zuid-Amerika de Cerrado:

“In de komende jaren moet de EU haar focus verbreden om de natuur als geheel te beschermen, niet alleen de bossen. De bedrijven die de natuur vernietigen, moet niet alleen de toegang tot de EU-markt worden ontzegd. Ze zouden ook geen leningen meer moeten krijgen van Europese banken.”

Internationaal krijgt het thema gelukkig ook de nodige aandacht. Afgelopen jaar werd er een grote deal gesloten op de klimaattop in Glasgow. Meer dan honderd leiders van landen spraken gelijk op de eerste dag af voor 2030 een eind te maken aan ontbossing. Hierdoor kwam er 16,4 miljard euro vrij om de ontbossing wereldwijd tegen te gaan. Dit werd ook ondertekend door de landen waarin de bossen het hardst verdwijnen, zoals Brazilië.
.

COP26: Einde ontbossing in 2030

.
Hoewel nog bezien moet worden in hoeverre de deal daadwerkelijk gaat bijdragen is dit een goede stap. Ook staat ontbossing op de agenda van de conferentie over biodiversiteit in Montreal. Het nieuwe kader dat daaruit komt zal net als het Klimaatakkoord van Parijs juridisch bindend zijn in bijna elk land ter wereld. De hoop is dat ook de uitkomsten van deze conferentie zullen leiden tot verstrekkende plannen om ontbossing tegen te gaan en dat de Europese ontbossingswet snel van kracht gaat. Met liefst zo spoedig mogelijk een uitbreiding voor savannes en veengebieden.

Bronnen:

Ontbossing door Nederlandse import aan banden door nieuwe bossenwet?

 

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap