Ruim 100 wereldleiders hebben beloofd om de wereldwijde ontbossing tegen 2030 te beëindigen én om te keren. Het is de eerste grote deal van de COP26-klimaattop in Glasgow, die plaatsvindt van 31 oktober tot 12 november. Zelfs Brazilië, waar de ontbossing van het Amazonegebied sinds president Bolsonaro steeds zorgwekkender wordt, behoorde tot de ondertekenaars. Een voor dieren, klimaat en ons allen belangrijk moment.

COP26: Einde ontbossing in 2030
Ontbossing en afbranden om het land gebruiksklaar te maken | Foto: publiek domein

De toezegging omvat bijna 16,4 miljard euro aan openbare en particuliere fondsen. Experts verwelkomen de stap, maar waarschuwen dat een eerdere deal uit 2014 (COP20, Lima, Peru) er ‘helemaal niet in is geslaagd de ontbossing te vertragen’ en dat de meeste toezeggingen nog moeten worden nagekomen.

Zelfs Brazilië

De landen die de belofte in Glasgow hebben ondertekend, waaronder Canada, Rusland, China, Indonesië, de Democratische Republiek Congo, de VS en het VK (zie de volledige lijst), beslaan ongeveer 85 procent van de bossen wereldwijd. Zelfs Brazilië, waar de ontbossing van het Amazone-regenwoud mede door president Bolsonaro steeds zorgwekkender wordt, behoorde tot de ondertekenaars. Een deel van de financiering gaat naar ontwikkelingslanden om land te herstellen, bosbranden aan te pakken en inheemse gemeenschappen te ondersteunen.

COP26: Einde ontbossing in 2030
Ontbossing van regenwoud | Foto: publiek domein

De meeste ontbossing vindt plaats voor landbouw en veeteelt, doorgaans landbouw voor soja om het vee te voeren. Ecosystemen verdwijnen om plaats te maken voor monoculturen, zoals palmolieplantages in Indonesië. Ontbossing kost veel dieren hun habitat en voedsel, waardoor soorten als orang-oetans op uitsterven staan, maar ook heel veel onbekende en daardoor onbeminde soorten. Een flink bijkomend risico is dat verdreven dieren zich gaan verplaatsen en mogelijk nieuwe zoönosen verspreiden. Een volgende pandemie zou zomaar uit het Amazonegebied kunnen komen, het hart van Afrika, of uit Indonesië.
.

Harpijen verhongeren door ontbossing Amazonegebied

.
Er vindt ook ontbossing plaats vanwege het hout, maar daar wordt doorgaans niets voor teruggezet. Zelfs voor onze zogenaamd ‘groene’ biomassacentrales worden bomen gekapt aan de andere kant van de wereld, maar er is geen garantie dat er nieuwe bomen voor teruggezet worden. Ontbossing is roofbouw die het voortbestaan van een leefbare wereld bedreigt.

COP26: Einde ontbossing in 2030

Het kappen van bomen draagt bij aan klimaatverandering, omdat bossen enorme hoeveelheden broeikasgas CO2 opnemen. Regenwouden als geheel beïnvloeden het klimaat en het weer wereldwijd, met een eindeloze cyclus van luchtstromen, verdamping en uitregenen. Hiermee worden essentiële voedingsstoffen uitgespoeld en meegenomen via rivieren. Dat is van groot belang voor het leven in de oceaan, zeg gerust van levensbelang voor iedereen. Wanneer er in die cyclus iets verandert is de balans weg. In combinatie met verdere opwarming van de aarde en verzuring van de oceanen kan dit catastrofale gevolgen hebben. Wanneer op een dag de regen uitblijf en een natuurbrand legt de restanten plat, dan hou je een woestijn over omgeven door een stinkende waterplas vol plastic. En gebieden vol mensen die honger krijgen, wat zal resulteren in groeiende aantallen klimaatvluchtelingen en economische malaise.

COP26: Einde ontbossing in 2030
Ontbossing in Paraguay voor veeteelt | Foto: Peer V/Wikimedia

Van veroveraar naar hoeder

De Britse premier Boris Johnson reageert als gastheer van de COP26 positief op de eerste echte grote afspraak van de conferentie:

“We moeten het verwoestende verlies van onze bossen stoppen en de rol van de mensheid als veroveraar van de natuur beëindigen en in plaats daarvan de hoeder van de natuur worden.”

Er werden nog meer afspraken gemaakt, want er zal een fonds van 1,29 miljard euro worden opgericht om ’s werelds op een na grootste tropische regenwoud in het Congobekken te beschermen. Regeringen van 28 landen hebben met elkaar afgesproken om een einde te maken aan ontbossing voor palmolie, soja en cacao. Meer dan 30 wereldwijd opererende financiële bedrijven, waaronder Aviva, Schroders en Axa, hebben beloofd te stoppen met het investeren in activiteiten die verband houden met ontbossing.
.

Nederland in top 5 Europese veroorzakers ontbossing

Omslagpunt

De twee weken durende COP26 in Glasgow (de 26e Conference of the Parties) wordt als cruciaal gezien om klimaatverandering nog onder controle te kunnen krijgen. Het moment nadert waarop er een omslag plaatsvindt en er meer kapot gaat dan we ooit nog kunnen herstellen. Volgens sommige wetenschappers is dit omslagpunt inmiddels gepasseerd, anderen geven het nog een kansje. Het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 lijkt inmiddels niet meer voldoende te zijn. Het is daarom nu of nooit, daar in Glasgow.

Bronnen:

Lederen interieurs BMW en Jaguar Land Rover direct gelinkt aan ontbossing

Inheemse Karipuna klagen Braziliaanse staat aan voor toestaan landroof

©AnimalsToday.nl BVR


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.