De COP21, de klimaattop in Parijs, is inmiddels achter de rug. De aanwezige landen hebben een historisch akkoord met elkaar gesloten. Maar wat houdt dit akkoord voor Nederland in?

COP21

Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu, denkt dat Nederland snel iets zal gaan merken van de gemaakte afspraken. Hij verklaart aan de NOS:

“Als we 1,5 graad opwarming aan het einde van deze eeuw als uitgangspunt nemen, moeten er de komende anderhalf jaar al spannende dingen gaan gebeuren. Hiermee krijgt de sluiting van de kolencentrales een flinke duw. Europa heeft plannen om binnen vijf jaar het merendeel van de 280 kolencentrales te sluiten. Dat heeft ook gevolgen voor Nederland”.

Vergroening belastingen

De vergroening van belastingen wordt ook gestimuleerd door het klimaatakkoord. Zo zal de productie voor niet-groene bedrijven duurder worden en dat zal de consument in zijn portemonnee voelen.

Zonnepanelen
Er zullen naar alle waarschijnlijkheid meer zonnepanelen op daken geplaatst gaan worden. Wagenaar:

“De prijs gaat nu zo hard naar beneden. Je moet ervan uitgaan dat over tien jaar bij renovaties en nieuwbouw standaard zonnepanelen worden geplaatst”.

Directeur Marjan Minnesma van Stichting Urgenda is blij met het klimaatakkoord. Urgenda spon eerder dit jaar een rechtszaak aan tegen de staat, die de stichting won. De rechter bepaalde dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van CO2 te verminderen. De staat is in beroep gegaan. Minnesma:

“Ik had geen hoge verwachtingen van de top maar het valt enorm mee. Voor de rechtszaak is dit een steun in de rug. Dat die 1,5 graden in het akkoord staat, betekent echt dat je binnen twintig jaar van de fossiele brandstoffen af moet. De gasbel in Groningen is ook binnen twintig jaar op, dus het is alleen maar goed om daar nu al mee te beginnen”.

Investeringshobbel

Het nieuwe klimaatakkoord heeft volgens Minnesma voor iedereen:

“Als je nu nog auto rijdt, is je volgende auto een elektrische”.

Ze vind dat er ook meer windmolens bij moeten komen:

“Dat kan op zee, maar dat is wel duurder dan op land. Ik vind dat je niet kan zeggen dat je ze niet mooi vindt. Dat is later niet uit te leggen. Er is heel veel ruimte die we nu nog niet benutten. De concentratie zon en wind is perfect in Nederland dus we kunnen die doelstelling gewoon halen”.

Energie zal volgens Minnesma duurder worden voor grootverbruikers. Ook dit zal effect hebben op de prijs van producten, net zo lang tot de bedrijven groen gaan produceren. Als de investering eenmaal is gemaakt, zullen de producten uiteindelijk goedkoper worden.

Uitstoot verminderen
Volgens woordvoerder Sjoerd Marbus van branche-organisatie Energie-Nederland doen energiebedrijven al veel om uitstoot te verminderen:

“Daar wordt wel eens schamper over gedaan maar de sector heeft een behoorlijke ambitie. De helft van de energie moet in 2023 zijn verduurzaamd”.

Volgens Marbus moet Nederland ook kijken naar andere sectoren, zoals de warmtevoorziening en transport. Ook deze sectoren zijn grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen. Marbus is van mening dat de klimaatdoelstellingen op Europees niveau moeten worden besproken:

“Het is goed dat er afspraken zijn gemaakt in Parijs. Je kunt in Europa van alles willen, maar om te weten hoe ver we moeten gaan is het van belang te weten wat de rest van de wereld doet”.

Tussen de Europese landen zitten veel verschillen. Marbus:

“In Groot-Brittannië gaan alle kolencentrales dicht, maar die zijn ouder dan bij ons. In Nederland worden de centrales uit de jaren 80 al gesloten. Samen met de regering moeten we kijken hoe we verder gaan”.

Bron: NOS.nl ©PiepVandaag.nl