Vorig jaar werden veertien wisenten, vanuit verschillende plekken in Europa, in het wild uitgezet in het zuiden van Roemenië. Nu, een jaar later, is de groep op zichzelf aangewezen. Doel van het project van Rewilding Europe en het Wereld Natuur Fonds is dat in 2024 minstens 300 wisenten in Roemenië leven.

Wisenten in Roemenië
Foto: Gatria via Compfight cc

De dieren leven in een gebied van 59.000 hectare, in de bergen van Tarcu, in de zuidelijke Karpaten. De wildernis in dit gebied was vroeger het leefgebied van de wisent. Helaas werden de dieren 200 jaar geleden uitgeroeid in Roemenië, maar deze grote runderen zijn nu bezig met een ware comeback in Europa. Ook in Nederland is een groep te zien in het Kraansvlak, vlakbij Bloemendaal.

Terwijl de wisenten werden vrijgelaten, arriveerde een nieuwe groep van 14 wisenten uit natuurparken in België, Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. Deze 14 dieren worden later ook vrijgelaten in de wildernis. De nieuwe groep zal eerst moeten wennen, alvorens zij zullen worden vrijgelaten. In deze periode leren de wisenten te overleven in het wild.

De wisent is het grootste landzoogdier van Europa. Het dier kwam in bijna heel Europa voor. Door de jacht werd de wisent bijna geheel uitgeroeid. In 1927 werd de laatste wisent gedood en leefden er slechts 54 in gevangenschap. Dankzij een internationaal fok- en herintroductieprogramma zijn er nu weer meer dan 5.000 wisenten, waarvan 3.200 dieren in het wild of in wildreservaten.

Voor een gebied als Tarcu is de herintroductie van de wisent erg belangrijk. Niet alleen voor het gevarieerd houden van het gebied, maar ook voor het ecotoerisme in het Tatragebergte.

Bron: WNF ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven