De Dierenbescherming stapt uit het bestuur van het kwaliteitsborgingsysteem Quality system Livestock Logistics (QLL). Zo meldde directeur Frank Dales in een brief aan QLL. Van deze brief is een afschrift verstuurd aan staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) en de Tweede Kamer. 

De Dierenbescherming - kwaliteitsborgingsysteem

Volgens de Dierenbescherming is het project uitgelopen op een mislukking doordat de veetransportsector belangenbehartiging de boventoon laat voeren. De Dierenbescherming stelt dat de meeste partijen in de veehandel en veetransport dierenwelzijnsproblemen ontkennen of bagatelliseren. Belangenbehartigers vinden het te veel moeite om hun leden te controleren en te bestraffen.

De Dierenbescherming heeft kritiek op een aantal punten. Zo vindt Dales het bijvoorbeeld merkwaardig dat QLL nog steeds niet alle wettelijke regels heeft overgenomen. Zo zijn de beladinggraden van varkens en de stahoogtes van runderen in QLL incompleet, omdat de sector het daarmee oneens is.

“Nu is het ieders goed recht om voor wijziging van onwelgevallige regels te pleiten, maar in de tussentijd zal men zich toch aan die regels moeten houden”, schrijft hij. “En voor een kwaliteitsborgingregeling moet niet selectief worden gewinkeld in de wet.”

Ook vindt Dales het merkwaardig dat de sector voordelen van de overheid verwacht in ruil voor naleving van de wet. Een voorbeeld daarvan is stal- in plaats van klepkeuring. Daarnaast is hij het oneens met de inspanningen van de sector voor een versoepeling van de regels voor het verzamelen van vee.

De controles die QLL uitvoert, stellen volgens de Dierenbescherming weinig voor. Er worden geen veewagens onderweg gevolgd en staande gehouden. De GPS-gegevens van buitenlandse transporten worden bovendien hoogstens achteraf bekeken, waardoor het risico bestaat dat deze in de tussentijd zijn gemanipuleerd. Indien er dan toch een overtreding wordt geconstateerd, zijn de sancties doorgaans te laag.

Dales benadrukt dat hij niet tegen een privaat kwaliteitssysteem is mits er de nodige ‘checks & balances’ worden ingebouwd. Dit om ervoor te zorgen dat de controles en sancties daadwerkelijk iets voorstellen.

Bron: Boerderij.nl ©PiepVandaag.nl Jaimy Visser