Afgelopen weekend zijn 17 wisenten (of Europese bizons) uitgezet in de zuidelijke Karpaten, een berggebied in Roemenië. Het is het grootste terugplaatsingsproject ooit van de wisent in Europa. Zo’n 250 jaar geleden werd de Europese bizon bijna uitgeroeid. Dankzij het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Rewilding Europe is de wisent nu bezig met een comeback in Europa.

Wisenten
Foto: Gatria via Compfight cc

Frans Schepers van Rewilding Europe:

“De Europese bizon is het grootste landzoogdier van Europa. Op het dieptepunt waren er nog zo’n 54 en nu zijn er inmiddels weer zo’n 5.000 waarvan er 3.000 in het wild leven”.

Het machtige dier is echter nog niet uit de gevarenzone en dus is het van het grootste belang om de aantallen nog te laten toenemen.

De Karpaten is een ruig berggebied in onder meer Roemenië, met oerbossen, wildstromende riviertjes en ruige landschappen. De wisent gaat hier weer een sleutelrol vervullen bij het natuurherstel. Dankzij hun natuurlijke begrazing krijgen ook andere diersoorten weer een kans op voldoende voedsel. Door de terugkeer van de wisent hoopt Roemenië ook het toerisme aan te trekken.

Tot het einde van het jaar moeten de 17 wisenten acclimatiseren, daarna worden zij uitgezet in een natuurgebied van 60.000 hectare, ongeveer even groot als het oppervlak van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht samen. De dieren leven zonder afrastering en moeten de winter zonder bijvoeren zien door te komen. De komende jaren wordt het aantal wisenten uitgebreid.

Bron: WNF ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven