Tientallen doden en vermisten, tienduizenden evacuees, verwoeste huizen, boerderijen, bruggen en wegen. De overstromingen in Servië, Bosnië en Kroatië laten diepe sporen na in het land en in de levens van de bewoners. Ook dieren hebben sterk te lijden onder de situatie. Niet alleen drijven vele kadavers nog in het water, ook zijn vele huisdieren en landbouwdieren achtergebleven in de verlaten woningen en boerderijen. Op verzoek van de Servische regering heeft de internationale dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS twee reddingsteams naar Servië gestuurd die nauw zullen samenwerken met lokale hulporganisaties.

overstromingen - noodhulp
© St Dierenopvang Bosnië

Dr. Amir Khalil, hoofd van de afdeling noodhulp bij VIER VOETERS, coördineert het 15-koppige team in de Balkan:

“Voor ons heeft de opvang van de landbouwdieren prioriteit. Veel mensen hebben huis en haard verloren, boerderijen zijn volledig vernietigd. Vooral Obrenovac, een stad met 20.000 inwoners, is bijzonder hard getroffen. Maar liefst 80 % van de stad is overstroomd, schapen werden door de stroming meegenomen en vele andere dieren zitten vast in de modder. In een dergelijke situatie hebben mensen geen mogelijkheden om voor hun dieren te zorgen. Onze hulpverlening dient dan ook twee doelen; met onze hulp aan de dieren helpen we tegelijkertijd de mensen.”

VIER VOETERS heeft een operationeel centrum in Belgrado opgezet, om van daar uit voedsel en medicijnen te organiseren en de teams op de twee locaties optimaal te ondersteunen. Dierenartsen behandelen gewonde landbouwdieren, zorgen voor veevoer en brengen huisdieren naar noodvoorzieningen waar ze voer en verzorging krijgen. Voor dit doel heeft VIER VOETERS boten geregeld, zodat de hulp snel en efficiënt gegeven kan worden.

Khalil:

“We zullen ook veevoeder en medische behandelingen gaan verzorgen in Bosnië. De inzet van ons team in dat gebied is momenteel echter te gevaarlijk. Door de overstromingen zijn ook vele landmijnen weggespoeld waardoor explosiegevaar een reële dreiging vormt.”

Het ervaren VIER VOETERS team onder leiding van Amir Khalil verzorgt al jaren noodhulp aan dieren in rampgebieden over de gehele wereld, zoals na de Golfoorlog in Bagdad, de tsunami in Sri Lanka, met de droogte in het gebied Samburu/Kenia, de overstromingen in Pakistan, de onrust in Egypte en het meest recent in de Filippijnen na tyfoon Haiyan. Bij natuurrampen maken een paar dagen vaak het verschil tussen leven en dood. VIER VOETERS helpt snel en direct: het kernteam redt, evacueert, behandelt en ent dieren, deelt voedsel uit en bouwt noodstallen. De internationale dierbeschermingsorganisatie werkt hierbij nauw samen met lokale hulporganisaties.

Persbericht VIER VOETERS