De meerderheid van de Nederlandse bevolking is tegen schaalvergroting in de landbouw. Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van de Partij voor de Dieren. Door schaalvergroting worden bedrijven steeds groter en worden megastallen gebouwd. De Partij voor de Dieren verzet zich al jaren tegen de bouw van varkensflats en kippentorens.

megastallen - ipsos

Bijna de helft van het budget van de Europese Unie gaat naar landbouwsubsidies. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie heeft als primaire doel de productiviteit van de landbouw te doen toenemen. Veel Europese boeren en veehouders breiden in dat kader hun bedrijven uit en bouwen megastallen. Dit is niet alleen slecht voor dierenwelzijn, maar ook voor het milieu. De uitstoot van fijnstof neem toe, waardoor de natuur schade oploopt. Megabedrijven vormen bovendien een bron van infectieziekten. De Partij voor de Dieren wil de industrialisering van het platteland een halt toegeroepen.

Slechts 14 procent van de Nederlanders is voorstander van schaalvergroting in de landbouw; 57 procent is tegen. Er blijkt dus weinig steun te zijn voor deze dieronvriendelijke en milieubelastende vorm van landbouw.

megastallen - ipsos

Persbericht Partij voor de Dieren