De COP21, de klimaattop in Parijs, is inmiddels achter de rug. De aanwezige landen hebben een historisch akkoord met elkaar gesloten. Maar wat houdt dit akkoord voor Nederland in? Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu, denkt dat Nederland snel iets zal gaan merken van…