De Spaanse varkenshouderij is als gevolg van een gigantische toename aan macroboerderijen de belangrijkste producent van Europa geworden. Greenpeace Spanje heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden waaronder de varkens leven en de impact op het milieu van deze enorme uitbreiding.

macroboerderijen
Greenpeace deed onderzoek naar de slechte leefomstandigheden van varkens op Spaanse macroboerderijen | Foto: Still YouTube video

Onderzoek Greenpeace

De Spaanse tak van Greenpeace heeft de afgelopen maanden vele varkenshouderijen in Spanje bezocht. Grotendeels bevinden deze grote, en soms wat kleinere, bedrijven zich in afgelegen dorpen waar weinig verkeer is.

Biggenproductie

Volgens Greenpeace worden de wettelijke vereisten voor dierenwelzijn meestal niet nageleefd. Varkens kunnen gedurende hun hele leven opgesloten zitten in een stal zonder ooit daglicht te zien. De dieren worden gezien als machines en moeten gedwongen maximale prestaties te leveren. Een week voor de bevalling liggen zwangere zeugen al opgesloten in kleine hokjes waarin ze zich net kunnen omdraaien. De bevalling wordt vaak opgewekt met medicijnen, zodat de biggenproductie sneller verloopt. Na de bevalling liggen de moeders tegen de koude spijlen van het hokje aangedrukt om hun jongeren te voeden. Doodgeboren biggen verblijven vaak nog uren in de kraamhokken of worden ergens in de gang van een stal gedumpt. Nadat de overlevenden zijn weggehaald bij de moeder, wordt deze opnieuw geïnsemineerd voor de volgende productieronde.

Gebrek aan bewegingsruimte

Op sommige macroboerderijen hebben varkens zo weinig bewegingsruimte dat ze zich door de massa moeten worstelen om bij het voedsel te komen en vaak worden ze van hun staart ontdaan. Volgens de Europese Commissie zou dit niet stelselmatig mogen gebeuren. Biggetjes zitten zelfs zo boven op elkaar dat ze niet eens allemaal tegelijk kunnen gaan liggen om te slapen. In veel van deze boerderijen was het slecht gesteld met de hygiëne. Greenpeace noemt de omstandigheden dan ook betreurenswaardig.

Bekijk hier de beelden die Greenpeace maakte:

Milieuschade

Industriële varkensboerderijen vormen een gigantische bron van broeikasgassen, bodem- en watervervuiling. Volgens de UNEP is wel 48% van de methaanuitstoot in Spanje afkomstig uit de veehouderij. Dit giftige gas ontstaat tijdens het spijsverteringsproces van vee en zit in kunstmest. Methaanemissies zijn zeer schadelijk voor de atmosfeer. Ook is deze sector grotendeels verantwoordelijk voor het stikstofprobleem. De grote hoeveelheid aan nitraten dat in de bodem terechtkomt, maakt de bodem arm en sijpelt bovendien in het grondwater. Volgens het laatste monitorrapport van de Nitraatrichtlijn van de Europese Commissie is de industriële veehouderij verantwoordelijk voor 81% van de landbouwstikstof dat terechtkomt in de watersystemen in het land.

Greenpeace Spanje geeft aan:

“Greenpeace is tegen deze vorm van industriële veehouderij, vanwege de hoge kosten die deze met zich meebrengt door klimaatverandering, waterverontreiniging, hoog waterverbruik, hoge ammoniakgehaltes en medicijnen, de slechte leefomgeving van dieren en de beperkte werkgelegenheid die de industrie biedt.”

Bron:

Greenpeace Spanje

©Animals Today, Jennie Cools