Buurtbewoners van De Koog op Texel hebben een kraan klemgereden bestemd om een bomenrij te kappen middenin in het broedseizoen. De bomen en struiken moeten weg omdat er een nieuwe waterleiding aangelegd wordt. Dat is al jaren bekend, maar toch vindt de start van de werkzaamheden plaats in het broedseizoen.

Bewoners De Koog in verzet voor broedende vogels
Heggemus | Foto: Karsten via Wikimedia CC BY-SA 3.0

Burgers is het verboden om te snoeien en te kappen in het broedseizoen. Broedende vogels verstoren is in alle gevallen verboden. Toch gaf gemeente De Koog toestemming om de kap- en snoeiwerkzaamheden middenin het broedseizoen plaats te laten vinden. De plannen voor de nieuwe waterleiding bestaan echter al 4 jaar.

Bewoners De Koog in verzet voor broedende vogels
Houtsnip met regenwurm | Foto: Ronald Slabke via Wikipedia CC BY-SA 3.0

Er broeden vogels!

Omwonenden kregen slechts 24 uur vooraf een kennisgeving, die daarna uit onmacht besloten de kraan klem te rijden. Buurtbewoner Yvonne Weijers vertelt tegen NH Nieuws:

“We werden slechts 24 uur voor de werkzaamheden op de hoogte gesteld. Dan sta je echt met de rug tegen de muur. Ik moet ze echt duidelijk maken dat het broedseizoen is en dat er vogels in de boomsingel broeden.”

.

De Koog wil wet omzeilen

Het Mienterglop in De Koog is een groene omgeving, waar op dit moment onder meer een grote bonte specht broedt, een houtsnip en een heggemus, aldus Weijers. Het verstoren daarvan is bij wet verboden, maar gemeente De Koog meent dat een onderzoek de wet kan omzeilen:

“Voorafgaand aan de voorbereidende werkzaamheden is er door een ecoloog een onderzoek naar de flora en fauna en de daar aanwezige begroeiing uitgevoerd. Uit dit onderzoek en de gedane diverse veldbezoeken is geconstateerd dat er geen negatieve effecten op soorten te verwachten zijn, gezien de aard van het project en de duur en periode waarin deze werkzaamheden plaatsvinden.”

.

Bewoners De Koog in verzet voor broedende vogels
Als men nu gaat kappen en snoeien vindt er hoe dan ook verstoring plaats | Foto: publiek domein

Een ecologisch onderzoek naar begroeiing en de aanwezige diersoorten pleit de gemeente niet vrij. Als men nu gaat kappen en snoeien vindt er hoe dan ook verstoring plaats, aangezien er op dit moment vogels broeden. Wellicht realiseert De Koog zich dit ook, want de werkzaamheden zijn volgens NH Nieuws voorlopig gestaakt. Het alternatief? Daar is Yvonne Weijers duidelijk over:

“Doe dit werk dan in september. Dan heb je tot maart de tijd om het werk uit te voeren.”

De bewoners van De Koog maken zich met hun boodschap niet alleen sterk voor broedvogels op Texel, maar voor alle vogels in heel Nederland: kappen met snoeien in het broedseizoen!

Bron:

©AnimalsToday.nl BVR