Aan de beschermde status van zwarte beren in Florida kwam na twee decennia een bloederig einde: minimaal 295 beren zijn afgelopen weekend afgeschoten in de Amerikaanse staat. De reden voor deze moordpartij is even voorspelbaar als onzinnig: volgens de autoriteiten zijn er te veel en veroorzaken ze overlast. Beerveilige afvalbakken kunnen hierbij van nut zijn, maar besloten is naar het geweer te grijpen.

zwarte beren
©CompassionWorks International

Naar (ruwe) schatting zijn er zo’n 3100-3300 zwarte beren in Florida. En hoewel het imposante dier in 2012 nog op de lijst van bedreigde diersoorten in de staat voorkwam, stonden gouverneur Rick Scott en de Florida Fish and Wildlife Commission (FWC) toe dat bijna 4.000 jagers een vergunning betaalden van $100,- om afgelopen weekend op berenjacht te gaan, terwijl het quotum 320 beren bedroeg. Het besluit de berenjacht te openen kon op veel animo rekenen van het trofeejagersgilde, dat vanzelfsprekend de kans op een selfie met een geschoten beer en een berenkop aan de muur niet kon weerstaan.

Volgens een woordvoerder voor de FWC was de jachtpartij zo getimed dat eventuele berenjongen een maand of acht à negen oud zijn en ze zonder hun moeder zouden kunnen overleven. Een van de eerste beren die werd gedood bleek een zogende moeder te zijn en naar alle waarschijnlijkheid zijn er meer beertjes wees geworden. Ook werd in verscheidene gevallen illegaal gebruik van aas geconstateerd.

Wat precies de reden is voor deze slachtpartij? Volgens de autoriteiten zijn er te veel beren en zouden ze een veiligheidsrisico vormen. Hoewel het aantal dieren geschat wordt op iets meer dan 3000, zijn er geen recente cijfers bekend: de laatste officiële telling dateert van 13 jaar geleden. De dieren zouden ook overlast veroorzaken door de bewoonde wereld op te zoeken. Hoe discutabel dit ook is, er bestaat al een ontheffing om beren te vangen die zich in woonwijken te begeven. Het is volstrekt onlogisch om de beren in hun eigen habitat te doden, waar zich gewoonlijk geen mens-beerconflicten voordoen.

Kate MacFall, Humane Society of the United States:

“Onderzoek toont overduidelijk aan dat het bejagen van beren in het bos het probleem van beren in woonwijken niet oplost. De staat zou er veel beter aan doen burgers te helpen beter om te gaan met hun afval en het voedsel dat ze buiten eten en achterlaten.”

Een van de jagers is de zestienjarige Paul Fitzgerald, die aan de Orlando Sentinel vertelde dat het een droom was die uitkwam, toen hij een vrouwtjesbeer van bijna 80 kilo tussen de schouders schoot.

“Ik had geluk. Ik ben ervoor geboren, dus het voelde heel natuurlijk.”

Voor de beren die zaterdag en zondag zijn gedood is het helaas te laat. Maar verwacht wordt dat in 2016 weer een berenjacht zal plaatsvinden. Teken daarom deze petitie.

Bronnen: The Dodo, BBC, Express, Florida Today ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde