Smienten in Zuid-Holland mogen niet worden afgeschoten

Smienten in de provincie Zuid-Holland mogen voorlopig niet worden afgeschoten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. De Vogelbescherming en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) hadden beroep aangetekend tegen de beslissing van de … [Lees meer...]

#GNvdD: Albatros Wisdom (67) wordt weer moeder (video)

De oudst bekende broedvogel ter wereld is albatros Wisdom. Naar schatting is zij inmiddels 67 jaar en nog altijd gezond. Bijna ieder jaar legt Wisdom een ei en broedt dat succesvol uit. Vreugde alom toen bleek dat ze ook nu weer aan het broeden is. … [Lees meer...]

Tienduizenden fokvogels leven in draadgazen hel

Uit een onderzoek van de BBC voor het programma Inside Out London blijkt dat tienduizenden fazanten en patrijzen die als fokdieren worden gebruikt voor de jacht, op vreselijke wijze zijn gehuisvest. De vogels zitten hun leven lang in krappe, … [Lees meer...]

Vogelaars in ban van uitvliegen eerste Nederlandse visarend

Welke van de twee arendsoorten zou het eerst tot broeden overgaan in Nederland? De visarend? De zeearend? Een vraag waar elke vogelaar zich sinds een jaar of 12 mee bezighield. De uitkomst is inmiddels bekend. In 2006 broedde de zeearend voor het … [Lees meer...]

Lenie ’t Hart: Yes! Het is gelukt!

De boerenzwaluwen hebben nu ook ons woonhuis het predicaat ‘veilig boerenzwaluwenhuis’ gegeven. De laatste jaren hadden we al veel inwoning: boerenzwaluwen hadden onze koeienstal (een omgebouwde garage) en de schapenstal (een omgebouwde campergarage) … [Lees meer...]

Atlasproject toont oost-westverschuivingen broedvogels

Het is algemeen bekend dat broedvogels uit noordelijker streken in Nederland overwinteren en natuurlijk zijn er ook vogels die hier broeden en in zuidelijker gebieden overwinteren. Echter, uit onderzoek valt ook af te leiden dat tussen broed- en … [Lees meer...]

Aantal broedvogels Waddenzee daalt nog steeds

In de Waddenzee hebben de broedvogels het erg moeilijk. In de afgelopen twintig jaar is de populatie enorm achteruit gegaan. Sommige soorten vogels, zoals bijvoorbeeld de lepelaar, gaan de komende jaren ook niet in aantal toenemen.Dit trieste … [Lees meer...]

Zachte winter zorgt voor herstel vogelsoorten

Door de zachte winter en de warme maand maart zijn enkele vogelsoorten, zoals de ijsvogel, merel en spreeuw, al begonnen met broeden. Voor deze vogels is dit erg vroeg in het jaar. Dit kan betekenen dat de afname van verschillende standsoorten na een … [Lees meer...]

Eerste totaaloverzicht broedvogels Friese IJsselmeerkust

In samenwerking met Staatsbosbeheer heeft It Fryske Gea opdracht gegeven aan de Stichting Ornithologisch Vogelonderzoek Nederland (SOVON) om alle broedvogels in de buitendijkse natuurgebieden tussen de Afsluitdijk en Lemmer te tellen. Uit de … [Lees meer...]