Door de zachte winter en de warme maand maart zijn enkele vogelsoorten, zoals de ijsvogel, merel en spreeuw, al begonnen met broeden. Voor deze vogels is dit erg vroeg in het jaar. Dit kan betekenen dat de afname van verschillende standsoorten na een paar strenge winters kan worden ingehaald. Naast deze vogels hebben ook een aantal vroeg teruggekeerde trekvogels, zoals de boomleeuwerik en roodborsttapuit, al eieren gelegd.

IJsvogel vogelsoorten
IJsvogel | Foto: Pierre Dalous (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Deze gegevens zijn te danken aan de 1800 vrijwilligers die zich ieder jaar inzetten door het tellen van de vogels. Dankzij hen kan er worden gedocumenteerd dat de vogelpopulatie snelle veranderingen doormaakt, maar wordt er ook inzicht gecreëerd in de langetermijnveranderingen. Hun bevindingen van de vogeltellers worden jaarlijks gepubliceerd in een door Sovon Vogelonderzoek Nederland uitgebracht rapport. Onlangs verscheen het rapport over 2012, waarin Sovon van in totaal 230 broedvogels de meest actuele stand presenteert.

Zo’n driekwart van de ijsvogelpopulatie is verdwenen, alsmede de helft van de waterhoenen en een kwart van de blauwe reigers en winterkoningen. Internationaal en ook in Nederland verspreidt de vestiging van de wilde zwaan, zeearend, kraanvogel en de oehoe. De middelste bonte specht maakt een opmars in de grensregio’s, omdat de populatie ook in België en Duitsland aan het uitbreiden is. Maar aan de andere kant verdwijnen er ook vogels uit Nederland, zoals de grauwe gors, korhoen en kuifleeuweriken.

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl Nynke van Dijk