In de Waddenzee hebben de broedvogels het erg moeilijk. In de afgelopen twintig jaar is de populatie enorm achteruit gegaan. Sommige soorten vogels, zoals bijvoorbeeld de lepelaar, gaan de komende jaren ook niet in aantal toenemen.

Lepelaar broedvogels
Een lepelaar | Foto: jvverde via photopin cc

Dit trieste resultaat blijkt uit een studie van Vogelstrekstation van NIOO-KNAW en Sovon Vogelonderzoek, dat gisteren bekend werd gemaakt. Alle gegevens van 54 broedvogelsoorten sinds 1994 zijn samengevoegd en opnieuw geanalyseerd.

Het aantal strandplevieren, kluten, scholeksters, blauwe kiekendieven en velduilen is zorgwekkend afgenomen, volgens de onderzoekers.

Miljoenen trekvogels bezoeken jaarlijks het beschermde natuurgebied de Waddenzee. De natuurwaarden van dit gebied zijn echter ondanks de beschermde status de afgelopen twintig jaar enorm verslechterd, zo stellen de onderzoekers. De vogels die op de droogvallende wadplaten broeden kregen daar als eerste last van. Uit dit onderzoek blijkt nu dat alle populaties broedvogels in de Waddenzee achteruitgaan.

De Vogelbescherming, Sovon, het Vogeltrekstation en de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) openen donderdag het Centre for Avian Population Studies (CAPS). CAPS zal vanaf nu voortdurend onderzoek doen in databanken. Het is de bedoeling dat de onderzoeksresultaten de basis gaan vormen voor natuurbeleid en -beheer.

Bron: Trouw ©PiepVandaag.nl