Smienten in de provincie Zuid-Holland mogen voorlopig niet worden afgeschoten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. De Vogelbescherming en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) hadden beroep aangetekend tegen de beslissing van de provincie Zuid-Holland om de jacht op smienten toe te staan, vanwege de schade die de vogels zouden veroorzaken aan de landbouw.

smienten
Foto: Pixabay

Smienten zijn kleine eenden die naar Nederland komen om te overwinteren. De watervogel wordt om zijn kenmerkende roep ook wel ‘fluiteend’ genoemd. In Nederland broeden slechts enkele paartjes, maar in de winter is de smient talrijk aanwezig. Smienten komen vanuit Scandinavië en Siberië naar Nederland om te overwinteren.

Rode Lijst
Sinds 2017 staat de smient op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels, in de categorie Gevoelig. Een kleine populatie broedt in Nederland. De aantallen overwinteraars uit het noorden dalen ieder jaar.

De rechtbank is van mening dat er geen goed beeld van de invloed van afschot op de mate van instandhouding van de smient betsaat. Daarom is het afschieten van deze dieren voorlopig verboden.

Bron: NOS ©Animals Today Monique van Dijk Armor