De politie in Indonesië heeft 24 kaketoes uit plastic flessen gered. Smokkelaars duwden vogels in kleine plastic flessen, om ze zo de grens over te kunnen smokkelen en ze illegaal te kunnen verhandelen.

Kleine geelkuifkaketoe - 24 kaketoes
Kleine geelkuifkaketoe in gevangenschap | Foto: Ashleigh Thompson [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
De politie vond de kleine geelkuifkaketoes (Cacatua sulphurea) in de haven van Tanjun Perak in Surabaya, Indonesië. De met uitsterven bedreigde vogels, die ieder zo’n 885 euro kunnen opleveren op de zwarte markt, werden onmiddellijk bevrijd, zodat ze medische verzorging konden krijgen.

Ernstig bedreigd

De kleine geelkuifkaketoe staat sinds 2007 aangemerkt als als ernstig bedreigd op de Rode Lijst van Bedreigde Soorten van het International Union for the Conservation of Nature (IUCN). De populatie is ernstig laag door ontbossing en stroperij en wordt geschat op nog maar zo’n 7.000 vogels. Deze vogel plant zich erg langzaam voort, waardoor de populatie zich niet goed kan herstellen. De kleine geelkuifkaketoe legt één keer per jaar een à twee eieren, die 28 dagen lang bebroed worden door beide ouders. Na ongeveer 75 dagen verlaten de jongen het nest. De kleine geelkuifkaketoe wordt tussen de 33 tot 35 centimeter groot. Het verenkleed is overwegend wit, met een geel getinte oorvlek en een gele kuif.

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de kleine geelkuifkaketoe ligt op de Soenda-eilanden en op Sulawesi in Indonesië, maar de vogel is uitgezet in Hongkong waar nu een populatie van enkele honderden vogels leeft. Deze kaketoe geeft de voorkeur aan bosrijke en gecultiveerde gebieden.

Honderden dieren per jaar dood

Meer dan 10.000 papegaaien, waaronder lori’s en kaketoes, worden ieder jaar in Noord-Halmahera, Indonesië, uit het wild gevangen en verhandeld. Zo’n 40% van de dieren gaan dood tijdens het smokkelproces. Dus voor elke 1.000 papegaaien gaan er 400 dood door de slechte omstandigheden waaronder ze worden gevangen, getransporteerd en verhandeld.

Op de site van Mail Online zijn foto’s te zien van hoe de arme kaketoes werden aangetroffen door de politie.

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor