China heeft besloten de ban op de binnenlandse handel in neushoornhoorn en tijgerbotten voorlopig niet op te heffen. Eind oktober meldden officiële bronnen dat het 25 jaar oude verbod opgeheven zou worden, wat wereldwijd tot een storm aan kritiek leidde van dierenbeschermingsorganisaties.

handel
In beslag genomen neushoornhoorns | Foto: USFWS/flickr

De kritiek richtte zich onder meer op de leugen die China verspreidde, door te spreken over ‘de kracht van hoorn’, terwijl neushoornhoorn op geen enkele wijze geneeskrachtig is voor welke aandoening dan ook, net als leeuwen- of tijgerbotten. Maar onder het mom van meer wetenschappelijk onderzoek wilde China het uit 1993 stammende verbod opheffen en medische toepassing op verzoek toestaan. Dit terwijl organisaties van geneesheren in zowel China als Vietnam het gebruik van neushoornhoorn afwijzen.

China liegt over medische werking neushoornhoorn en tijgerbotten

Toename stroperij
Toegenomen binnenlandse handel in deze producten zou logischerwijze de vraag doen stijgen, waardoor elders in de wereld het stropen weer toeneemt, met name op neushoorns in Afrika. Ook vreesden dierenorganisaties voor nog meer tijgerfarms in China, die de afgelopen jaren fors in aantal zijn toegenomen, en de legalisering daarvan.

Vietnamese geneesheren tegen neushoornhoorn

Verboden gehandhaafd
Waarom China hiertoe besloten heeft is niet bekend, maar het is goed mogelijk dat de keiharde kritiek heeft geholpen, hoewel er sprake is van uitstel en nog geen definitief afstel. Hoofd van de machtige China Investment Corporation, Ding Xuedong, zegt in een verklaring:

“De drie strikte verboden zullen worden gehandhaafd: de import en export van neushoorns, tijgers en hun bijproducten, de verkoop, aankoop, het transport, verzending van neushoorns, tijgers en hun bijproducten en de betrokkenheid daarbij, en het gebruik van neushoornhoorns en tijgerbotten in de geneeskunde.”

Steeds meer tijgerboerderijen in China

Aangepakt
China zegt ook door te gaan met het organiseren van speciale campagnes met de nadruk op het aanpakken van de illegale handel in neushoorns, tijgers en hun bijproducten, aldus Ding. Hij voegt daaraan toe dat overtredingen hard aangepakt zullen worden.

Of dit taal is voor de bühne zal de tijd moeten leren, maar voorlopig is de storm over opheffing van het verbod op de binnenlandse handel in deze dierproducten gaan liggen. Gezien het feit dat het hoofd van een machtige organisatie als de China Investment Corporation hierover een statement naar buiten brengt zegt veel. Iedere maatregel die China neemt waardoor het handels- en investeringsklimaat aangetast kan worden wordt in deze tijd van aanzwellende handelsoorlog onder een vergrootglas gelegd. Het besluit tot opheffen van het verbod maakte China er in ieder geval niet populairder op.

Hardere maatregelen tegen tijgerboerderijen

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel