Vanaf nu zullen er strengere controles worden uitgevoerd in Azië bij instellingen waar grote katachtigen in gevangenschap worden gehouden. Hiermee wordt getracht de illegale handel in deze dieren tegen te gaan.

maatregelen tegen tijgerboerderijen
Bengaalse tijger | By Alfonsopazphoto (Own workAnimaisFotos) via Wikimedia Commons

Van 24 september tot en met 5 oktober vindt in Zuid-Afrika de Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) plaats. Op deze conferentie worden belangrijke afspraken gemaakt tussen de 183 deelnemende partijen over de handel in bedreigde dier- en plantsoorten. Een belangrijk punt op de agenda was de illegale handel in Aziatische grote katachtigen, zoals tijgers, luipaarden en sneeuwluipaarden en de boerderijen in Azië waar deze dieren in rap tempo worden gefokt.

Fokboerderijen
In Azië vind je verschillende boerderijen waar tijgers en andere grote katachtigen worden gefokt voor toeristisch vermaak en voor medicijnen en luxeartikelen. In China vind je veruit de meeste van deze zogeheten tijgerboerderijen. Geschat wordt dat er alleen al in China 5.000 tot 6.000 tijgers in gevangenschap worden gefokt op 200 verschillende boerderijen. Behalve in China bestaan deze fokboerderijen ook in Thailand, Vietnam en Laos. In heel Azië zijn er ongeveer 7000 tot 8000 tijgers te vinden op tijgerboerderijen, terwijl er wereldwijd slecht 4000 tijgers over zijn. Recent zijn deze fokboerderijen onder meer in het nieuws gekomen door het oprollen van de Tiger Temple in Thailand.

Fokboerderijen voeden illegale markt
Omdat het stropen van wilde tijgers en andere katachtigen verboden is, wordt in sommige landen het commercieel fokken van de dieren door erkende fokboerderijen wel toegestaan. Zo kan alsnog worden voldaan aan de vraag naar tijgerhuid, botten en nagels. Veel Aziaten geloven ten onrechte dat deze dierlijke onderdelen verschillende ziektes kunnen voorkomen en genezen. Daarnaast worden gemalen botten gebruikt in wijn als delicatesse en wordt bijvoorbeeld de huid gebruikt in huizen als statussymbool. De fokboerderijen zouden de illegale stroperij van wilde tijgers en andere soorten tegen moeten gaan. In de praktijk lijken deze boerderijen juist de illegale handel te stimuleren.

Krishnasamy van TRAFFIC:

“Deze boerderijen bestaan al erg lang. Als er aanwijzingen zouden zijn dat ze bij zouden dragen en minder wilde tijgers zouden worden gestroopt zouden we dit inmiddels gemerkt moeten hebben. Dat hebben we niet. Er is geen enkel bewijs dat laat zien dat de stroperij van tijgers in het wild is gedaald.”

Sancties voor China
In 2007 werd er tijdens een CITES-conferentie afgesproken dat tijgers niet voor handel in dierlijke onderdelen gefokt mogen worden en dat landen met tijgerboerderijen dit zouden moeten beperken tot een minimum. Ondanks deze beslissing lieten verschillende rapporten zien dat de binnenlandse en internationale handel in tijgers en andere Aziatische katachtigen juist toenam, in plaats van afnam. Een rapport van IUCN, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen, laat zien dat er geen bewijs is gevonden dat China de verkoop van tijgerproducten heeft beperkt. Tijdens de CITES-meeting zal worden besproken of er sancties komen voor China.

Controles voor tijgerboerderijen
Tijdens de conferentie van CITES werd er een nieuw voorstel goedgekeurd dat een belangrijke bijdrage moet leveren aan het tegengaan van de illegale handel in tijgeronderdelen. In het voorstel worden alle landen waar Aziatische grote katachtigen in gevangenschap worden gehouden, vereist om aan CITES te rapporteren hoe ze er zorg voor dragen dat de dieren en dierlijke onderdelen geen onderdeel worden van de illegale handel. Op basis van dit rapport bepaalt CITES of er meer onderzoek moet worden gedaan naar bepaalde instellingen en of het land actie moet ondernemen tegen deze instellingen. Hopelijk zal het einde van deze fokboerderijen een stap dichterbij komen met dit goedgekeurde voorstel.

Bronnen: National Geographic, OneGreenPlanet, The Guardian ©PiepVandaag.nl Nadine van Wissen