De gemeente Houten houdt rekening met dierenwelzijn bij het organiseren van de jaarlijkse kerststal. De gemeenteraad besloot om geen levende kerststal met dieren te houden en op deze manier dergelijke kerststallen te ontmoedigen.

Kerststal
Geen kerststal met levende dieren in Houten | Foto: foto fanatic1 via Compfight cc

Teveel stress
In Nederland worden veel kerststallen met levende dieren gehouden, in winkelcentra, kinderboerderijen, etc. Hiermee hoopt met veel publiek te trekken. Maar helaas heeft dit een negatieve weerslag op het welzijn van de dieren die aan veel stress lijden bij zulke gelegenheden. Ook moeten de dieren getransporteerd worden naar de kerststal en komen ze van ver. Ze krijgen nauwelijks rust omdat het druk is bij de kerststal en ook is er niet veel ruimte. Met deze argumenten verklaart Marloes van Kessel, van de gemeente Houten, waarom een levende kerststal met dieren niet gewenst is in Houten:

“Niet voor elk dier is dat prettig en daar willen we organisatoren bewust van maken.”

Geen verbod
Het is niet zo dat er een verbod is op kerststallen met levende dieren in Houten. In de Nota Dierenwelzijn is opgenomen dat levende kerststallen worden ontmoedigd. Als er een vergunning wordt aangevraagd voor zo’n kerststal gaat de gemeente met de aanvrager in gesprek over dierenwelzijn. Eric van Vliet, fractievoorzitter van D66:

“Als mensen het organiseren dan willen we kritisch kijken hoe ze dat gaan doen. Met ’ontmoedigen’ stellen we voorwaarden zodat de stal zo goed mogelijk voor de dieren wordt ingericht.”

De Nota is aangenomen door alle partijen, behalve de VVD en SGP, die ertegen stemden. De VVD vindt de maatregel betuttelend. VVD-voorman Eef Siekema:

Wat is er nou mooier dan kinderen en ouders in contact brengen met dieren op zo’n kerstmarkt? Vorige week konden kinderen een rondje lopen met een schaap. Dat is toch hartstikke leuk?”

Lees hier meer over wat het met dieren doet om in een levende kerststal te staan.

Bronnen: de Telegraaf, RTV Utrecht ©PiepVandaag.nl Estefanía Pampín Zuidmeer