Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een ophok- en afschermplicht ingesteld voor bedrijven in Nederland die vogels houden die bestemd zijn voor de vlees- en/of eierproductie. De ingestelde plicht is een voorzorgsmaatregel omdat er in ons buurland Duitsland, maar ook Zwitserland, Oostenrijk, Polen en Hongarije bij wilde vogels hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is vastgesteld. Ook in het Noord-Hollandse Monnickendam zijn dode eenden en futen gevonden die zijn gestorven aan de vogelgriep. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het ook hier om de zeer besmettelijke H5N8 variant gaat.

vogelgriep
Vogelgriep: per direct ophokplicht in heel Nederland | Foto: Elizabeth Prata/flicr

Van Dam laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat Hongarije op 27 oktober melding heeft gemaakt van de vogelgriep, Polen op 7 november, Duitsland op 8 november en Oostenrijk op 9 november.

Net als in 2014, toen er in Nederland een uitbraak was van vogelgriep, lijkt het er ook nu weer op dat wilde vogels als schuldige naar voren worden geschoven. Dit is riskant, omdat het massaal aanwijzen van wilde vogels als zondebok immers de aandacht afleidt van de intensieve veehouderij, die zelf een belangrijke bijdrage levert aan het probleem. Compassion in World Farming berichtte in 2014 al dat in Nederland de aandacht onevenredig wordt gericht op wilde vogels als mogelijke veroorzakers van de besmetting met vogelgriep. Sommigen eisen zelfs dat ook kippen met uitloop grote delen van het jaar binnen gehouden moeten worden en wijzen daarmee wilde vogels aan als zondebok.

Om insleep op pluimveebedrijven te voorkomen hebben strikte bedrijfshygiëne en een landelijke ophokplicht een toegevoegde waarde. De staatssecretaris roept de pluimveebedrijven dan ook dringend op om extra hygiënemaatregelen te nemen. Zo moet onder andere het aantal bezoekers aan de bedrijven tot een minimum worden beperkt. In zijn brief van aan de Tweede Kamer laat de staatssecretaris weten:

“Pluimveebedrijven met een uitloop hebben een veel groter risico op de insleep van vogelgriep dan bedrijven waar de dieren binnen gehouden worden. Daarnaast zijn er in Nederland veel wilde watervogels en veel pluimveebedrijven. Een landelijke ophok- en afschermplicht draagt substantieel bij aan het verminderen van het risico op insleep. Ik heb daarom besloten een landelijke ophok- en afschermplicht voor alle commercieel gehouden gevogelte in Nederland in te stellen.”

Ook geeft de staatssecretaris nog een advies aan diegenen die dode wilde watervogels aantreffen:

“Ik adviseer de kadavers van dode wilde watervogels niet aan te raken. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen met de H5N8 vogelgriep besmet kunnen raken, maar dat kan niet geheel uitgesloten worden. Tenslotte zal ik het Erasmus Medisch Centrum vragen om dit najaar een aantal specifieke soorten levende wilde watervogels actief te monitoren. Dit kan extra informatie opleveren over de verspreiding van het H5N8 virus in de Nederlandse wilde watervogelpopulatie.”

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders heeft haar waardering uitgesproken voor:

“De snelle en adequate besluitvorming door het Ministerie. De ernst van de dreiging wordt hiermee onderstreept. Hopelijk kunnen wij met deze gezamenlijke krachtige aanpak een uitbraak voorkomen.”

Bron ©PiepVandaag.nl Lianne Raat