Bijna 200 vogelaars hebben de afgelopen winters de provincie Noord-Holland uitgekamd op het voorkomen van vogels. Elk bosje en elk weiland werd bezocht. Het resultaat wordt gepresenteerd in een themanummer van het natuurblad Tussen Duin & Dijk tijdens de 9e Noord-Hollandse Natuurdag. Gedeputeerde Jack van der Hoek ontvangt het eerste exemplaar. De Natuurdag is op zaterdag 19 november in de Aristozalen tegenover Station Sloterdijk in Amsterdam. Alle Noord-Hollandse natuurliefhebbers zijn welkom.

wintervogels
Wintervogels centraal tijdens 9e Noord-Hollandse Natuurdag | Foto: Henk van Bruggen

Opvallende veranderingen bij wintervogels
Tijdens de wintertellingen voor de Vogelatlas zijn in Noord-Holland 235 soorten vastgesteld. Meest wijdverspreid zijn kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, buizerd, aalscholver, torenvalk, wilde eend, zwarte kraai, spreeuw, roodborst, ekster, grauwe gans, kuifeend, meerkoet en kramsvogel. Omdat er in de winters van 1978-1983 ook is geteld, zijn de gegevens te vergelijken. Toen werden er bijvoorbeeld 217 soorten gemeld. Deels komt dit door uitsterven voor soorten. Zo zijn korhoen en kuifleeuwerik in respectievelijk 1984 en 2002 voor het laatst in Noord-Holland gezien.

Door klimaatverandering zijn de winters de laatste 30 jaar gemiddeld zachter geworden. Dat betekent niet alleen dat de wintersterfte van een standvogel zoals de ijsvogel is afgenomen, maar ook dat soorten als aalscholver, waterral en insectenetende zangvogels meer op onze breedte blijven hangen en niet door vliegen naar het zuiden. Aan de andere kant zijn noordelijke broedvogels meer in het noorden blijven overwinteren. Grote zaagbek, nonnetje en bonte kraai zien we steeds minder in Noord-Holland. Soorten als grote en kleine zilverreiger, grauwe gans, krakeend en zwartkopmeeuw hebben hun broed- en/of winterareaal vanuit het zuiden of oosten sterk uitgebreid. Ook de slechtvalk is bezig aan een spectaculaire comeback. Veel standvogels profiteren van de verparking en het ouder worden van bossen in Noord-Holland. Voorbeelden zijn holenduif, groene specht, grote en kleine bonte specht, boomklever, putter en appelvink. Ook havik en buizerd hebben hiervan geprofiteerd. Dit en veel meer kan men lezen in het themanummer dat alle bezoekers van de Natuurdag krijgen.

Programma 9e Noord-Hollandse Natuurdag
Landschap Noord-Holland en de POFF (Provinciale Organisaties Flora en Fauna) organiseren de Natuurdag met maar liefst 12 presentaties rond het thema ‘Natuur mensenwerk’. Martin Melchers start de dag met een schitterend verhaal over ‘Meneer Walters’, Jaap Mulder vertelt over dassen in het Gooi, Kees Camphuysen praat ons bij over de walvissen en dolfijnen langs de kust. Camilla Dreef geeft een lezing over lepelaars in Noord-Holland en de recente ontwikkelingen in het onderzoek. Andere onderwerpen zijn: de natuur van De Kreupel, vissen in het Noordzeekanaal, het Noord-Hollandse kievitonderzoek in 2016, padden in Noord-Holland, de natuurbrug bij Zandvoort en muurplanten in Haarlem. Jannes Heusinkveld sluit de dag met beelden van ‘innovatieve onderzoeksmethoden’.

In de wandelgangen presenteren veel bedrijven en natuurorganisaties zich.

Nadere informatie
De toegang is gratis en de dag duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het pand van Aristo Amsterdam staat tegenover Station Amsterdam Sloterdijk. Vanaf dit station is het 2 minuten lopen. Het navigatieadres is Tempelhofstraat 2, 1043 EC, Amsterdam. Kijk voor informatie over het programma op www.landschapnoordholland.nl/natuurdag.

Organisatie
De POFF (Provinciale Organisaties Flora en Fauna) en Landschap Noord-Holland organiseren de dag, de Nationale Postcode Loterij en de Provincie Noord-Holland maken de dag financieel mogelijk. Firma Van der Goed & Groot sponsorde het themanummer. In de POFF werken de volgende Noord-Hollandse clubs samen: alle Vogelwerkgroepen verenigd in de SVN, NOZOS, Vlinderstichting, RAVON, Floron, KNNV en de vrijwillige weidevogelgroepen van Landschap Noord-Holland.

Persbericht Landschap Noord-Holland