Zeven dierenbeschermingsorganisaties en dominee Hans Bouma roepen in een videoboodschap moslims op tijdens het Offerfeest dat 23 september begint geld te offeren in plaats van een dier. “Hiermee kunnen mensen en ook dieren in nood voorzien worden van plantaardig voedsel en hulpgoederen” aldus de organisaties.

Offerfeest
Oproep om tijdens het offerfeest geen schaap of geit te slachten, maar geld te doneren | Foto: Angelique Lagarde/PiepVandaag.nl

Wanneer moslims in Nederland al een schaap of een geit hebben besteld, wordt aan hen in overweging gegeven het leven van dit dier te sparen. De Nederlandse dierenorganisaties bieden aan om het schaap of de geit op hun kosten op te vangen en te herplaatsen op een plek waar het oud kan worden en een goed leven krijgt.

Vorig jaar nog schreef Rasit Bal, voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), in een reactie op een soortgelijke oproep dat:

“steeds meer moslims kiezen om hun offer te sturen naar gebieden waar mensen zeer arm zijn” en “de aangesloten moskee-organisaties collecteren de ‘offergelden’ van moslims die een offer willen brengen en die ‘gelden’ worden besteed daar waar de behoefte zeer groot is. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan het bestrijden van de wereldwijde armoede en ondervoeding.”

De videoboodschap is een initiatief van Comité Dierennoodhulp, Rechten voor al wat leeft, Een Dier een Vriend EDEV, Dier en Recht, Stop Dierenleed Nederland, Animal Rights en Dierbewust leven.

Het Offerfeest, ook wel het Slachtfeest genoemd, wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender en duurt 3 dagen. Dit jaar valt de eerste dag van het feest, de dag waarop vaak een dier wordt geofferd, op woensdag 23 september.

De videoboodschap van Hans Bouma kunt u bekijken in twee versies.

Nederlands gesproken versie:

Met Arabische ondertiteling:

Persbericht Comité Dierennoodhulp, Rechten voor al wat leeft, Een Dier een Vriend EDEV, Dier en Recht, Stop Dierenleed Nederland, Animal Rights en Dierbewust leven