In Brazilië is ontbossing een groot probleem. Door de enorme toename van de sojaproductie ten behoeve van de veehouderij worden gigantische hoeveelheden tropisch regenwoud gekapt.

Ontbossing Brazilië
Ontbossing Brazilië goed te zien op satellietfoto’s (zigzagpatroon) | Foto: Wikimedia Commons

Wetenschappers van de Federale Universiteit van Pernambuco en het Braziliaanse Ministerie van Milieu zijn er achter gekomen dat onder andere door deze ontbossing de afgelopen vijftig jaar ook nog eens het overgrote deel van de koraalriffen verloren zijn gegaan. Andere oorzaken zijn vervuiling en klimaatverandering.

Slechts 8% van de riffen in het Caribisch gebied is nog bedekt met levende koralen. Volgens de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) was dat in de jaren zeventig nog 50%.

In Australië is de afgelopen 27 jaar de helft van het koraal op het Great Barrier Reef al verdwenen.

Al eerder heeft onderzoek uitgewezen dat als door klimaatverandering de temperatuur van de oceanen met 2 graden zal stijgen 70% van de de koraalriffen in verval zal zijn tegen 2030.

Recent publiceerde PiepVandaag een overzicht van de gevolgen van de verzuring van de oceanen. Ook daaruit blijkt dat koraal het zwaar te verduren heeft. Het meest in het oog springende directe effect is het beruchte “coral bleaching”: het verbleken van koraal. Koraal is een diertje (koraalpoliep) met een kleurloos kalkskelet dat niet zo maar oplost door de verzuring, maar de erop levende fel gekleurde koraalalgen, die aan het koraal de kleur verlenen, zijn wel uiterst gevoelig voor de verzuring en gaan dood. Het gevolg is dat het koraal al zijn kleur verliest.

Niet alleen voor het koraalrif zelf zijn de gevolgen catastrofaal: koraal is de kraamkamer voor ontelbaar veel soorten fel gekleurde visjes, die er juist door deze felle kleuren bescherming in vinden. Als het koraal uitgebleekt is, kunnen deze visjes zich niet meer schuil houden en worden ze een gemakkelijke prooi voor predatoren

Bron: Trouw.nl ©PiepVandaag.nl