Natuurveiling Staatsbosbeheer kost meer dan het oplevert

Wie een beschermd inheems dier, zoals een das, verkoopt, kan enorme geldboetes of zelfs gevangenisstraf tegemoet zien. Maar als Staatsbosbeheer complete bewoonde dassenburchten ter veiling aanbiedt aan de hoogste bieder, is dat onderdeel van regulier overheidsbeleid. Daarom heeft de Partij voor de Dieren een instrument ontwikkeld om het de overheid betaald te zetten natuur te veilen aan de hoogste bieder: natuuraankoop via een notariële schenkingsakte, waarmee de overheid tot 52% meebetaalt aan de schenker, tot een bedrag dat de daadwerkelijke opbrengst ver kan overstijgen. Als voldoende natuurbeschermers meedoen, zal de overheid het zich niet kunnen veroorloven nog langer natuur te veilen, omdat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten.

Natuurveiling
Foto: Flickr – JarkkoS | Creative Commons 2.0 

Natuur in Nederland levert op de markt vrijwel niets op. Wie op Funda kijkt, ziet dat de prijzen van te koop aangeboden natuur variëren van € 0,75 tot hooguit €2,50 per m2 voor natuurgebied op de Veluwe met woudreuzen. De overheid hoeft er dus niet op te rekenen dat de te veilen natuurgebieden rond Daarle meer zullen opleveren dan pakweg 1,50 per m2. De Partij voor de Dieren probeert via crowdfunding zoveel mogelijk natuur vrij te kopen, en vraagt daarvoor van natuurbeschermers € 5,= per m2, waarmee ook het toekomstig onderhoud bekostigd zal kunnen worden. Precies zoals Natuurmonumenten in 1906 voorkwam dat het Naardermeer door de gemeente Amsterdam zou worden aangewezen als vuilstortplaats. Voor natuurliefhebber Jac. P. Thijsse was het plan destijds de aanleiding om Natuurmonumenten op te richten. De vereniging kocht het gebied vrij voor ƒ 155.000,-.

Wie anno 2013 via een notariële schenking aan de Partij voor de Dieren de natuur van Staatsbosbeheer vrijkoopt en bijvoorbeeld € 1.000,= schenkt ten behoeve van de aankoop van 200 m2, kan daarvoor een drempelloze fiscale compensatie verwachten van maximaal 52%. De overheid is dus bereid € 520,= mee te betalen aan de schenking.

Als de veiling van 200 m2 natuur de overheid € 300,= oplevert en de overheid  € 520,= kost, maakt dat de volslagen dwaasheid van een natuurveiling in één zin duidelijk. In Nederland zijn 3.817.711 donateurs van groene organisaties. Die zullen niet allemaal bereid of in staat zijn om € 1.000,= te besteden als protest tegen de privatisering van onze natuur. Maar meedoen kan al vanaf € 5,= . Dat ligt binnen het bereik van elke natuurbeschermer. Daarmee is gegarandeerd dat die vierkante meter jachtvrij wordt en een blijvende natuurbestemming behoudt.

Doe hier mee aan de actie ‘Koop de natuur vrij!’

Persbericht Partij voor de Dieren