De politie stopt met de inzet van roofvogels voor het onderscheppen van ongewenste drones. Een jaar na de start van dit project blijkt dat deze vorm van vernieuwing niet het gewenste resultaat heeft, onder meer omdat De technische ontwikkeling van drones zo snel gaat. De politie volgt samen met partners de innovaties om ongewenste drones te onderscheppen op de voet. Daarnaast stopt de politie met het trainen van ratten voor opsporingsdoeleinden. Ook deze dieren blijken na een proefperiode voor de politie onvoldoende ingezet te kunnen worden voor de doelen waarvoor ze zijn getraind.

antidrone-roofvogels
Politie stopt met antidrone-roofvogels en speurratten | Foto: Facebookpagina Politie Nederland

De politie is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden die helpen in het tegengaan en voorkomen van criminaliteit. Om die reden lopen er bij de politie verschillende innovatieve projecten. Inherent aan innovatie is dat projecten ook weer worden stopgezet als deze niet het beoogde doel bereiken. Om ongewenste drones te onderscheppen wordt samen met nationale en internationale partners gekeken naar geschikte alternatieven. Hierbij valt te denken aan fysieke als technologische maatregelen om ongewenste drones te onderscheppen.

In 2016 besloot de politie roofvogels operationeel in te zetten tegen ongewenste drones. De politie kocht zeearend-kuikens om op te leiden en startte met het opleiden van eigen vogelgeleiders. Marjolein Smit-Arnold Bik, diensthoofd van de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking (DLOS) van de Landelijke Eenheid:

“Een jaar na de start met onze eigen vogels hebben wij de balans opgemaakt. Hoe gaat het, wat levert het op, wat kost het? Het zelf trainen, houden en inzetten van de roofvogels blijkt in de praktijk complexer en lastiger uitvoerbaar dan eerder uit het project bleek. Ook bleek het kostbaarder. Daarbij is de operationele vraag voor ondersteuning minder groot dan verwacht, met als achterliggende reden dat de roofvogel ook een veiligheidsrisico zou kunnen zijn, doordat hij misschien niet doet waarvoor hij getraind is. In gecontroleerde trainingssituaties presteerden de roofvogels goed, maar wat als het ‘echt’ is? Uiteindelijk hebben we moeten concluderen dat we geen sluitende business case hebben.”

Speurratten
De politie experimenteerde de afgelopen jaren met speurratten voor opsporingsdoeleinden. De dieren werden getraind om onder meer illegaal vuurwerk, nepsigaretten en menselijke botresten te herkennen. ’Dat deden ze heel goed, maar ondanks alle inspanningen van een heel enthousiast en kundig team, bleek het ‘operationeel’ krijgen van de ratten nu niet goed haalbaar. Daarom hebben we besloten om ook dit project te beëindigen. Wellicht zien we in de toekomst weer mogelijkheden, dan kunnen we verder met de kennis en ervaring die we al hebben opgedaan,’ aldus Smit-Arnold Bik.

Innovatie
De roofvogels zijn dit jaar bij evenementen aanwezig geweest in onder meer Rotterdam en Brussel. De roofvogels zijn niet in actie gekomen. Zowel nationaal als internationaal kijken we met veiligheidspartners naar alternatieven om ongewenste drones te onderscheppen die aan de eisen van de politie voldoen. Smit-Arnold Bik:

“De politie innoveert en zoekt naar mogelijkheden buiten de gebaande paden. Dan kan ook blijken dat een middel dat heel geschikt lijkt te zijn, uiteindelijk toch niet oplevert wat je had verwacht. Maar we hebben er veel van geleerd. Deze kennis kunnen we goed gebruiken bij nieuwe innovatieve projecten.”

Onderkomen
De roofvogels worden ondergebracht op een voor hen geschikte locatie waar goede en deskundige verzorging is gegarandeerd. De ratten hebben inmiddels een goed onderkomen gevonden.

Persbericht Politie Nederland