Nederland wordt op dit moment en masse bezocht door trekkende kruisbekken afkomstig uit de bossen van Scandinavië en Rusland. Dit zijn vogels die bezig zijn met de tweede trekgolf, de eerste was half juni en een derde zal plaats hebben in de herfst.

Kruisbekken
Kruisbek | Foto: Dave Menke [Public domain], via Wikimedia Commons
De zangvogel uit de familie van vinkachtigen met de karakteristieke gekruiste bek, wordt door het hele land gespot. Volgens de Vogelbescherming variëren de aantallen kruisbekken die ons land aandoen in de zomerperiode van jaar tot jaar behoorlijk, afhankelijk van een succesvol broedseizoen. Maar iedere drie tot vier jaar zijn er ineens heel veel, er wordt dan gesproken over een invasie van kruisbekken en is dus ook nu aan de orde.

Bron: Vroege Vogels ©PiepVandaag.nl