Meer dan de helft van de varkens in de Nederlandse vee-industrie heeft maagproblemen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Wakker Dier. Maagproblemen, waaronder zweren, ontstaan vooral door stress en verkeerd voedsel. “Al dertig jaar weten sector en overheid dat deze kiloknallervarkens ziek worden van hun leven in de vee-industrie. Het is onbegrijpelijk dat hier nog steeds niets aan gedaan wordt”, aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

kiloknallervarkens
Meerderheid kiloknallervarkens heeft maagproblemen | Foto: Wakker Dier

Van de ruim 11 miljoen industrievarkens die jaarlijks in Nederland geslacht worden, hebben er 6 miljoen maagproblemen. Bij ruwweg 600.000 varkens gaat het om zeer ernstige problemen, zoals korstvormingen, bloedingen, maagzweren en gaten in de maag. Ook kunnen littekens de opening naar de slokdarm vernauwen en soms zelfs afsluiten, waardoor het varken verhongert.

Pijn
Dierenartsen van Caring Vets en dierenwelzijnsexperts van Wageningen University & Research gaan ervan uit dat maagzweren en andere ernstige maagproblemen pijn veroorzaken bij varkens. Maagzweren zorgen ook voor andere welzijnsproblemen, zoals overgeven en lusteloosheid. In het ergste geval sterven de dieren door overmatig bloedverlies.

Stress en slechte voeding
Stress speelt een grote rol bij het ontstaan van maagzweren. Het zorgt ervoor dat varkens weinig eten en veel maagzuur aanmaken, allebei slecht voor de maagwand. Een andere oorzaak is de samenstelling van de voeding. Daar zitten te weinig vezels in, waardoor de maagwand beschadigt. Hilhorst:

“De oplossing blijkt simpel: stro. Dat zorgt voor vezels in de maag en geeft het varken afleiding en dus minder stress.”

Op dit moment leven de meeste industrievarkens in kale hokken zonder stro.

Onderzoek
Het onderzoek naar maagzweren bij varkens is voor de derde keer gedaan door de Gezondheidsdienst voor Dieren. In het slachthuis onderzocht zij de magen van 682 varkens en 184 zeugen uit de reguliere varkenshouderij. Het eerste onderzoek is gedaan in 1990. De problemen met maagzweren zijn sindsdien niet afgenomen. Wakker Dier heeft de sector en de overheid gevraagd actie te ondernemen.

Persbericht Wakker Dier