De Duitse overheid heeft besloten 62 ongebruikte militaire bases ten westen van het voormalige IJzeren Gordijn om te vormen tot reservaten voor wilde dieren. Voortaan vinden arenden, spechten, vleermuizen en vele andere diersoorten een veilige plek in deze nieuwe natuurgebieden.

militaire bases
Natuurgebied in Duitsland wordt uitgebreid | © Jeroen Mentens, Vilda natuurfotografen

Het gaat om een groot terrein van in totaal zo’n 31.000 hectare, waardoor het beschermde natuurgebied in Duitsland met een kwart wordt vergroot. Hoewel men in eerste instantie speelde met het idee de grond te verkopen aan projectontwikkelaars, besloot de overheid juist tot deze substantiële bijdrage aan het milieu. Hiermee wordt de Groene Band verder uitgebreid.

Barbara Hendricks, minister van Milieu, is opgetogen:

“We grijpen een historisch moment aan met deze omschakeling. Veel gebieden die voorheen ontoegankelijk waren, zijn niet langer nodig voor militaire doeleinden. We zijn blij dat we deze plaatsen nu terug kunnen geven aan de natuur.”

Een woordvoerder van de Europese Groene Band zegt hierover:

“Door de afgelegen ligging van deze onmenselijke grensafbakening, kon de natuur rondom het IJzeren Gordijn zich ongestoord ontwikkelen. Tegenwoordig is de Groene Band een ecologisch netwerk en een herdenkingslandschap, dat loopt van de Barentszzee tot aan de Zwarte Zee.”

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde