‘Een stille epidemie’, zo noemt Hans Zaaier, hoogleraar bloed-overdraagbare infecties aan het AMC en hoofd van Sanquin Research, de toename van het gevaarlijke hepatitis E virus in de varkensindustrie. In meer dan 70% van de bedrijven in Nederland komt het virus voor.

hepatitis E

Van hepatitis E worden varkens niet ziek, maar van de ruim 10 miljoen varkens in Nederland is ruim de helft drager van het virus. Dit virus kan via voedsel, water en bloed overgaan op de mens. In een onderzoek onder zesduizend bloeddonoren werd bij 27 procent antistoffen aangetroffen tegen het virus. Ook blijk dat jaarlijks 3 procent van de Nederlanders het virus oploopt. Hiermee is er sprake van een reëel gevaar voor de volksgezondheid.

“Dit is schokkend”, zegt Zaaijer en hij stelt dat de veehouderij een bron is van gevaarlijke ziektes. Als er op dezelfde voet wordt doorgegaan, verwacht hij dat straks iedereen besmet is.

Hepatitis E is een virusontsteking van de lever en kan van het dier naar de mens overgaan. Het is een sterk virus dat kan muteren tot een gevaarlijker variant dat van mens tot mens kan worden overgedragen.

Mensen met een verminderde afweer en zwangere vrouwen kunnen ziek worden. Er ontstaan dan klachten zoals geel zien, koorts, buikpijn en jeuk en dit kan fatale gevolgen hebben. Alleen al in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam waren er in drie jaar 90 patiënten met een verminderde afweer besmet, waarvan er 10 zijn overleden. 15-30% van zwangere vrouwen kunnen overlijden aan complicaties.

Hieruit blijkt weer dat er een toename te zien is van overdraagbare infectieziektes in de intensieve vee-industrie. Zaaier:

“Het kan ook niet anders. Als je zo veel dieren zo dicht bij elkaar zet, dan krijg je per definitie uitbraken van infectieziekten.”

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Edith Schippers onderzoek doet naar de gevaren van hepatitis E in Nederland. Maar waarom zou men zich beperken tot deze ziekte? In de intensieve veehouderij circuleren tientalen besmettelijke infectieziektes, die ernstige dierenwelzijnsproblemen geven, leiden tot de ruiming van miljoenen dieren en een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Laten we de aanwezigheid van deze ziektes structureel aanpakken en niet wachten tot er weer een epidemie uitbreekt.

©PiepVandaag.nl Nina Cohen