Stichting Dier&Recht voert op dit moment een rechtszaak tegen een fokker die een chihuahua heeft verkocht met patella luxatie (ernstige afwijking van het kniegewricht) aan beide zijden. De hond is inmiddels door een gespecialiseerde orthopeed geopereerd; de kosten lopen tegen de € 2.000.

chihuahua
Chihuahua | Foto: Foto: Werwin15/Wikimedia

De fokker wil geen schade vergoeden. Hij kent een dierenarts in België die het veel goedkoper kan doen, voor zo’n € 450. De fokker is bereid hiervan de helft te betalen. Het gaat hier om een dierenarts die niet gespecialiseerd is in operaties en vooral paarden en ‘hoevedieren’ doet, maar de fokker stelt dat een patella luxatie operatie best eenvoudig te doen is. De Belgische dierenarts is er bovendien van overtuigd dat het niet om een erfelijke aandoening gaat, hetgeen de eigenaresse bedenkelijk in de oren klinkt. Nu de eigenaresse haar hondje niet aan deze Belgische dierenarts over wilt laten, weigert de fokker helemaal iedere schadevergoeding.

Hierbij wordt door de fokker een aantal bekende argumenten aangevoerd:

1.       Ontkennen dat het om een erfelijke aandoening gaat
2.       Stellen dat het komt door te veel beweging
3.       Stellen dat het komt door verkeerde voeding

We zien deze argumentatie ook vaak bij de erfelijke afwijkingen HD en ED (heup- en elleboogdysplasie). Wetenschappelijk gezien is dit volkomen kletskoek, maar veel eigenaren worden afgeschrikt door deze stellige ontkenning en zien af van een eis tot schadevergoeding.

Ten aanzien van punt 1: De geneticus professor Rothuizen stelt dat wanneer bij een hondenras een bepaalde aandoening frequenter voorkomt dan bij andere hondenrassen of kruisingen, dit alleen maar kan komen doordat het erfelijk is. Een ieder die iets van genetica of statistiek begrijpt, zal het hier mee eens zijn nu patella luxatie bij chihuahua’s veel vaker voorkomt dan bij gezonde hondenrassen.

Wat betreft punt 2: Een jonge hond moet kunnen spelen, rennen en trappen beklimmen. Een hond die hier ziek van wordt is genetisch niet in orde en volgens artikel 3.4  Besluit houders van dieren mag zo’n hond eigenlijk niet gefokt worden.

Over punt 3: Er is inderdaad wetenschappelijk bewijs dat honden die ad libidum (dus net zoveel als ze willen) mogen eten, op termijn gewrichtsproblemen kunnen krijgen. Logisch, want ze zijn dan veel te zwaar en te vet. Verder is er geen wetenschappelijk bewijs dat voeding de oorzaak is van HD, ED of patella luxatie, hoogstens als er al een genetische aanleg voor is.

Eisen
Volgende week is er een zitting voor de Kantonrechter. We eisen ongeveer € 3.500: medische kosten, teruggave van de aankoopsom en juridische kosten. We voeren hierbij een hele bak aan wetenschappelijke rapporten aan (o.a. van de Raad voor Dieren Aangelegenheden) en ook wijzen we op het Verenigingsfokreglement van de NCC (Nederlandse Chihuahua Club) die in artikel 4 eist dat de ouderdieren op patella luxatie gescreend moeten worden. Dat is namelijk niet gebeurd. Maar dat is ook niet vreemd, want waarom zou je ouderdieren testen als je in de waan verkeert dat patella luxatie niet erfelijk is?

©PiepVandaag.nl Hans Baaij, directeur Stichting Dier&Recht en Varkens in Nood