In het Overijsselse Bentelo worden 189.000 legkippen afgemaakt vanwege de vogelgriep. In totaal worden 2 bedrijven ‘geruimd’; de besmette pluimveehouderij en een naastgelegen pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar. Het gaat volgens de Rijksoverheid om de hoog pathogene variant van het vogelgriepvirus.

Vogelgriep in Bentelo: 189.000 legkippen afgemaakt
Vogelgriep in Bentelo: 189.000 legkippen afgemaakt | Foto (illustratief): publiek domein

De Rijksoverheid schreef gisteren nog dat het type vogelgriepvirus niet bekend was en dat nader onderzoek zou volgen. Bij een laag pathogene variant is ‘ruiming’ niet verplicht indien er geen sprake is van een ‘pluimvee-dicht gebied’:

“Uit de symptomen van de dieren op het besmette bedrijf kan niet opgemaakt worden of het om laag pathogene of hoog pathogene vogelgriep gaat. Laag pathogene vogelgriep heeft een milder ziekteverloop bij pluimvee, en is bovendien minder besmettelijk. Hoog pathogene vogelgriep leidt bij vogels tot ernstige ziekte en sterfte. Aan de hand van de uitslag die morgen volgt worden verdere passende maatregelen genomen.”

Die maatregelen zijn nu bekend: in Bentelo worden 189.000 vogels om het leven gebracht. In het naastgelegen bedrijf werkt hetzelfde personeel als op de besmette locatie en daarom zijn ook daar alle vogels gedoemd vergast te worden. In een zone van 1 kilometer rondom het besmette bedrijf liggen behalve het getroffen bedrijf nog 3 andere pluimveebedrijven. Een van deze bedrijven staat leeg. De overige twee bedrijven hebben geen directe contacten met het besmette bedrijf, waardoor er geen sprake is van een verhoogd risico op besmetting door risicovolle contacten. Deze twee bedrijven zijn geblokkeerd en worden intensief gemonitord.

Risicogebieden

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen 4 pluimveebedrijven, deze worden onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen nog eens 32 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt sinds gisteren het gebruikelijke vervoersverbod. In heel Nederland is sinds medio oktober 2021 een ophok- en afschermplicht van kracht.

Afgemaakte kippen bij door vogelgriep getroffen pluimveebedrijf in Sint-Oedenrode (21 02 2021) | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Bentelo de ‘zoveelste’

De besmetting en het vergassen van de xxx.xxx kippen in Bentelo volgt kort op de besmetting in het Friese Blija, waar ook al 220.000 kippen hun einde vonden. De enorme aantallen afgemaakte dieren zijn een direct gevolg van de intensieve (pluim)veehouderij. Die brengt met zich mee dat exorbitante aantallen dieren afgemaakt worden bij een uitbraak van de vogelgriep. Zelfs als de kans op besmetting van nabijgelegen bedrijven klein wordt geacht worden ook daar de dieren ‘uit voorzorg geruimd’. Vergassing is een vreselijke dood, waarbij undercoverbeelden hebben aangetoond dat sommige dieren nog in leven zijn na de vergassing. Zij worden echter behandeld als kadavers en met grote grijpers in kadaverwagens gekieperd, om vervolgens alsnog een rotdood te hebben.
.

Karen’s blog: Zoveelste ‘ruiming’ een feit, het roer moet om!

.
Nooit eerder sloeg de vogelgriep zo toe als in de periode sinds afgelopen najaar tot nu. In alle Europese landen is het vogelgriepvirus aanwezig en er werden bij elkaar al miljoenen kippen, kalkoenen, eenden en sierwatervogels ‘preventief’ afgemaakt. Niet alleen een enorme economische schade, maar ook enorm veel toegevoegd dierenleed, bovenop de gebruikelijke ellende voor dieren in de intensieve (pluim)vee-industrie. Hieronder het trieste overzicht sinds najaar 2021:

 • Op 24 augustus constateerde de NVWA hoog pathogene vogelgriep bij eenden en zwanen op een houderij van siervogels in Heeten. Alle 1400 dieren van 39 verschillende soorten worden gedood.
 • Op 26 oktober blijkt een pluimveebedrijf in Zeewolde besmet te zijn met een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep (H5-variant). 36.000 dieren worden gedood en de landelijke ophok- en afschermplicht wordt ingesteld voor alle commercieel gehouden vogels.
 • Op 28 oktober wordt een pluimveebedrijf in Barneveld preventief geruimd omdat na onderzoek is gebleken dat een bezoeker in de stal in Zeewolde is geweest. Volgens het ministerie is het niet volledig uit te sluiten dat de bezoeker het vogelgriepvirus heeft overgebracht. Het bedrijf met 9500 kippen wordt gezien als risicovol; de dieren worden uit voorzorg afgemaakt.
 • Op 30 oktober wordt vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met 107.000 vleeskuikens in Grootschermer en alle dieren worden afgemaakt.
 • Op 1 november worden 4100 kuikens van een vleeskippenstal in Otterlo preventief gedood nadat er ‘risicovol contact’ was geweest met het bedrijf in Grootschermer.
 • Op 1 november blijkt een leghennenbedrijf in Assendelft besmet met een waarschijnlijk hoog pathogene variant van de vogelgriep; 140 leghennen en 50 loopeenden worden afgemaakt.
 • Op woensdag 3 november wordt bij een particuliere eigenaar in het Friese Parrega vogelgriep vastgesteld. 200 vogels worden afgemaakt. Ook op 3 november wordt bij een bedrijf met vleeseenden in (wederom) Zeewolde vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoog pathogene variant van de vogelgriep en 10.000 dieren worden ‘geruimd’.
 • Op maandag 8 november worden 48.000 legkippen in het Groningse Lutjegast afgemaakt vanwege vogelgriep. Waarschijnlijk gaat het ook hier om de hoog pathogene variant.
 • Op 14 november worden in het Friese Tzum 122.500 vleeskuikens vergast, want er is waarschijnlijk een besmetting met de hoog pathogene variant van het vogelgriepvirus.
 • Op 21 november is het raak in Vinkeveen, vermoedelijk ook nu weer de hoog pathogene variant van het virus. Zo’n 10.000 legkippen worden vergast.
 • Op 17 december worden in De Ham, Twente, 80.000 kippen geruimd wegens de hoog pathogene variant van het vogelgriepvirus.
 • Op 21 december worden in het Limburgse Ysselsteyn 24.000 kalkoenen vergast. In twee andere pluimveebedrijven worden 40.000 dieren preventief geruimd. Het gaat hier weer om de hoog pathogene variant van het virus.
 • Op maandag 3 januari 2022 worden in het Friese Blija 222.000 vleeskuikens vergast: 147.000 op het besmette bedrijf, 45.000 in een nabijgelegen stal van dezelfde eigenaar.
  .

Bronnen:

Vogelgriep: 222.000 vleeskuikens afgemaakt in Friesland

Al 5200 kraanvogels in Israël dood door vogelgriep

©AnimalsToday.nl BVR