Een uitbraak van de vogelgriep heeft in het noorden van Israël al aan 5200 kraanvogels het leven gekost. Deze iconische dieren overwinteren onder meer in de Hula Vallei, een natuurgebied in het noorden van Israël. Ook zijn uit voorzorg al honderdduizenden kippen en kalkoenen afgemaakt.

Al 5200 kraanvogels in Israël dood door vogelgriep
Al 5200 kraanvogels in Israël dood door vogelgriep | Foto: screenshot video The Wildlife Channel/YouTube

Trieste beelden uit Israël laten zien hoe enorme hoeveelheden dode kraanvogels uit het water worden gehaald. Nog levende vogels vertonen ernstige ziekteverschijnselen, kunnen nauwelijks lopen en lijken volledig gedesoriënteerd. Tot nu toe zijn al 5200 dode kraanvogels geborgen, maar gezien de ernst van de uitbraak wordt gevreesd dat er nog veel meer slachtoffers zullen vallen. De Israëlische autoriteiten spreken van de ‘grootste natuurschade ooit’ in het land.
.

.
Er wordt gemeld dat in Israël uit voorzorg ook al een half miljoen kippen en tienduizenden kalkoenen zijn afgemaakt. In de media wordt gewaarschuwd voor ‘een tekort aan eieren’. Hoewel deze ‘ruimingen’ gebruikelijk zijn wordt niet gemeld dat de kraanvogels door boeren gezien worden als ‘schadelijk’, omdat ze landbouwgewassen zouden ‘vernielen’. Afgelopen februari verschenen nog berichten over tienduizenden kraanvogels, die op doortocht van Afrika naar Europa waren neergestreken in Israël en gevoerd werden door boeren, om te voorkomen dat ze landbouwgebieden zouden ‘plunderen’. Het is dus de vraag in hoeverre dit gebruik het risico op verspreiding van de vogelgriep naar de pluimveehouderijen heeft vergroot – of andersom; de verspreiding van vogelgriep vanuit de pluimveehouderij naar de kraanvogels – met alle gevolgen van dien.
.

.
Het is de vraag in hoeverre het immense aantal slachtoffers onder de kraanvogels nog zal toenemen en welke invloed dat gaat hebben op de populatie kraanvogels die ’s zomers in Nederland verblijft. Met name het Fochteloërveen is bekend om de kraanvogels die, al zijn het slechts enkele tientallen, het gebied hebben verkozen om te broeden, met wisselende successen. Als deze populatie een knauw krijgt door de uitbraak van vogelgriep in Israël kan dat desastreuze gevolgen hebben.
.

.
Bronnen:

©AnimalsToday.nl BVR