Costa Rica is het eerste land ter wereld dat alle dierentuinen gaat sluiten en de dieren die in gevangenschap leven hun vrijheid wil geven. Het besluit was al in 2013 genomen, maar de uitvoering krijgt inmiddels steeds meer vorm.

Costa Rica
Foto: Grey Wulf/Wikipedia

Costa Rica is een land met een rijke biodiversiteit; het telt 4 procent van de diersoorten die er momenteel op onze planeet leven. Het streven is om uiteindelijk alle dierentuinen te sluiten, maar de komende tien jaar zullen er nog twee dierentuinen open blijven (Parque Simón Bolívar en Centro de Conservación de Santa Ana) vanwege contractuele plichten. De regering van Costa Rica is van plan om hierna de dieren van een natuurlijker habitat te voorzien waar ze in vrijheid kunnen leven.

René Castro, minister van Milieu, verklaarde het volgende:

“We zijn ons aan het ontdoen van de kooien en we zijn het idee aan het versterken dat we op een natuurlijke wijze met de biodiversiteit in contact kunnen staan in botanische parken. We willen geen dieren in gevangenschap of op welke manier dan ook opgesloten houden, behalve wanneer het gaat om reddingsacties.”

Fundazoo
Fundazoo beheert momenteel de belangrijkste dierentuinen van Costa Rica. In hun missiestatement is de overgang die het land wil maken al zichtbaar. Hun hoofddoel is “Educatie voor behoud”. Het biologisch potentieel van de huidige dierentuinen wordt gebruikt om de bezoekers te informeren over het milieu en het belang van de biodiversiteit in Costa Rica. Fundazoo wil een verbinding leggen tussen de dierentuinen én de natuurgebieden in het land, om hiermee de bezoeker bewust te laten worden van het idee dat deze gebieden beschouwd kunnen worden als centra voor het behoud van de biodiversiteit. Hiermee wil Fundazoo de bezoekers van de dierentuinen motiveren om deel te nemen aan programma’s voor het behoud van het milieu. Ook wil het de huidige milieuproblematiek aan de kaak stellen bij het publiek.

Het doel is om uiteindelijk beide dierentuinen om te vormen tot urbane parken en tuinen waar de dieren die nu in gevangenschap leven in de toekomst de vrijheid kunnen hebben. De regering is al bezig om voor bepaalde vogelsoorten, zoogdieren, reptielen en insecten plaatsen te vinden die geschikter zijn dan een stadspark. Het uitgangspunt nu is om deze soorten te plaatsen in bosreservaten elders in het land. Dieren die niet in staat zijn om in natuurgebieden te leven zullen opgevangen worden in opvangcentra.

Voorbeeldfunctie
Veel landen zijn nog niet zo ver om de stap te nemen om dierentuinen te sluiten en de dieren hun vrijheid terug te geven. Costa Rica hoopt met deze stap een voorbeeldfunctie te vervullen en andere landen te inspireren dieren die in gevangenschap leven een vrij leven te gunnen.

Bronnen: El Ciudadano, Eco Inventos, Fundazoo ©PiepVandaag.nl Estefania Pampin Zuidmeer