Na jarenlange acties van dierenbeschermingsorganisaties heeft de Engelse overheid dinsdag eindelijk een wetsvoorstel gepresenteerd om het gebruik van wilde dieren in circussen vanaf 1 december 2015 te verbieden. Naast de actievoerders zijn ook Britse politici blij met het aangekondigde verbod:

“Dit is een overwinning voor dierenwelzijn en voor het gezond verstand”, aldus Parlementslid Mark Pritchard.

Circus - wilde dieren
Foto: dirkjanranzijn via Compfight cc

Circussen krijgen van de Britse minister van landbouw David Heath, 2,5 jaar de tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen en een nieuw onderkomen te verzorgen voor hun wilde dieren. Tot 1 december 2015 moeten de circussen zich aan wetgeving houden waarin slechts minimale welzijnseisen worden gesteld voor de dieren.

Steeds meer landen verbieden het gebruik van wilde dieren in circussen. Zo werd bijvoorbeeld in maart bekend dat Slovenië een verbod invoert. en ook Nederland kondigde vorig jaar een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen aan in het Regeerakkoord.

“Studies hebben aangetoond dat circussen niet kunnen voldoen aan de behoeften van wilde dieren”, zo meldt Wilde Dieren de Tent Uit op haar website. “Vanwege de regelmatige transporten is het noodzakelijk dat de kooien klein zijn, waardoor dieren de ruimte missen om hun natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Door deze slechte huisvesting, de lange reistijden, maar ook de wrede trainingsmethoden ontwikkelen de dieren abnormaal gedrag”.

Uit eerder onderzoek van het Britse ministerie van Landbouw, blijkt dat 94% van de ruim tien duizend respondenten een totaal verbod wil op het gebruik van wilde dieren in circussen.

Leonie Vestering, directeur Wilde Dieren de Tent Uit:

“Door het verbod geven we erkenning aan de natuurlijke complexe behoeften van wilde dieren en gaan we hier waardig mee om. Circussen zijn prima in staat om het publiek op een schitterende manier te vermaken zonder hiervoor wilde dieren te gebruiken.” Bron

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor