De Boliviaanse blauwkeelara is, met naar schatting 250-300 individuen in het wild, een van de meest zeldzame papegaaiensoorten op aarde. Met dank aan Nederlandse natuurbeschermers zijn ara’s bezig met een comeback.

blauwkeelara
Blauwkeelara | Foto: David J. Stang/Wikimedia

De ernstig bedreigde blauwkeelara (Ara glaucogularis) komt slechts op één plek ter wereld voor: in het noordelijke deel van de Boliviaanse savanne. In de jaren 80 dachten we dat hij was uitgestorven. Oorzaak: de handel in de ara’s voor huisdieren en voor zijn veren, die gebruikt werden in traditionele verentooien van de inheemse bevolking.

Veilig

In 1992 werd de soort herontdekt. Sindsdien is hij bezig aan een comeback. Daarbij krijgt de ara hulp uit ons land: de Nederlander Tjalle Boorsma leidt sinds 2015 het natuurbehoudproject dat de blauwkeelara beschermt. Boorsma:

“Onze organisatie Armonía beheert een natuurreservaat waar de ara’s veilig kunnen slapen en foerageren. Met de creatie van dit Barba Azul-reservaat beschermen we het leefgebied van de ara’s tegen de oprukkende veehouderij. Dat is tegenwoordig de grootste bedreiging. De huisdierenhandel en het gebruik van veren is gelukkig teruggedrongen.”

Dankzij de beschermde habitat gaat het beter met de populatie. Vorig jaar spotte Boorsma een groep van 155 ara’s, een record. Het reservaat is tot stand gekomen met steun van de Nederlandse natuurorganisatie IUCN NL en de Nationale Postcode Loterij.

blauwkeelara
Foto: IUCN NL

Kieskeurige nestbouwers

Heel belangrijk voor het overleven van de blauwkeelara’s is voldoende nestgelegenheid, waar ze kunnen broeden. Armonía maakt daarom ook nestkasten voor de ara’s. De ara’s nestelen alleen in specifieke palmboomsoorten met grote holtes. De kasten simuleren dat. Tjalle Boorsma:

“Dat is een groot succes. Er zijn al 76 jongen uitgevlogen.”

Om meer te weten te komen over de broedgewoonten van deze kieskeurige nestbouwers ging Boorsma vorig jaar op expeditie, waarbij hij een groep blauwkeelara’s volgde door de savanne. Uiteindelijk stuitte hij op de broedplaatsen. Deze ontdekking leverde belangrijke informatie op over de locatie en het type boom waarin de ara graag nestelt.

Boorsma werkt samen met dierentuin Artis, waar hij 13 september een lezing geeft over het project.

Bron: